Visio ja strategia

Instalco koostuu yhtenäisestä yrityskonsernista Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa, ja sillä on laaja kokemus alalta. Yhdistämme innovatiivisen liiketoimintamallin laajaan osaamiseen teknologia-alueillamme. Se tuottaa tehokasta yhteistyötä sisäisesti ja asiakkaillemme.

Visio

Keskittyminen urakoitsijoihin, työntekijöihin ja asiakkaisiin

Kasvatamme yrityksiämme, työntekijöitämme ja asiakkaitamme asentaessamme yhdessä kestävää maailmaa seuraavalle sukupolvelle. Olemme asiakkaillemme osaavin ja tehokkain asennuskumppani.

Liiketoimintakonsepti

Tekninen kokonaisratkaisu, jonka keskiössä on asiakas

Tarjoamme täydellisiä teknisiä ratkaisuja sähkö-, viemäröinti-, ilmanvaihto-, teollisuus- ja suunnittelukonsultointiin Pohjoismaiden markkinoille. Yhdistämme paikallisen yrityksen asiakasläheisyyden tehokkaaseen yhteistyöhön ja kypsään johtamiseen.

Liiketoimintamallimme

Hanki ja vahvista – kestävän kehityksen puolesta

Kasvustrategiamme perustuu pitkälti kannattavien yritysten hankintaan, joilla on vahva paikallinen läsnäolo. Instalco on erikoistunut ostaja, joka keskittyy yksinomaan laadukkaisiin yrityksiin. Yhdistämällä äskettäin hankitut yritykset jo olemassa oleviin Instalcon yrityksiin luomme synergioita ja yhteistyötä.

Haluamme, että tytäryhtiömme voivat kasvaa vahvemmiksi ja säilyttää yrittäjähengen, joka on tehnyt niistä menestyviä.

Strategiat

Instalcon tulevaisuus

Instalco noudattaa taloudellisten ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi selkeitä strategioita, jotka koskevat kannattavuutta, asiakkaita, kestävää kasvua sekä työntekijöitä ja johtamista.

150+ paikallista yritystä  Suomi, Ruotsi, Norja