Tavarantoimittajamme

Instalco luo toimittajiemme kanssa yhteistyötä tekemällä tarjonnan, joka vastaa asiakkaidemme odotuksia ottaen samalla huomioon korkeat vaatimuksemme kestävyydestä, laadusta ja kustannusten hallinnasta. Toimittajamme heijastavat aloja, joilla toimimme, ja ovat johtavia sähkö-, venttiili-, teollisuus- ja jäähdytysalan toimijoita. Työskentelyä toimittajien kanssa, esimerkiksi sopimusten ja valinnan osalta, tehdään sekä keskitetysti konsernin osto-osastolla että paikallisesti tytäryhtiöissämme. Lisätietoja saat hankintaosastoltamme. Katso Yhteystiedot-kohdasta.

Asennusteollisuuden johtavana pohjoismaisena yhteiskunnallisena toimijana ja liiketoimintaa tytäryhtiöidemme kautta harjoittavana konsernina Instalcolla on vastuu varmistaa, että konsernimme lisäksi myös toimittajamme tekevät työtä, joka edistää kestävää kehitystä. Instalcon käytännesäännöt antavat tavarantoimittajillemme selkeät toimintaohjeet suhteessa Instalcoon ja yhteiseen ympäristöön. Käytännesäännöt koskevat kaikkia toimittajia, joiden kanssa Instalcolla on runkosopimus. Toimittajien odotetaan toimivan näissä käytännesäännöissä vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ja pystyvän osoittamaan, että näitä periaatteita noudatetaan niiden omissa toiminnoissa.

Toimittajien käytännesäännöt (englanniksi)

Yhteystiedot

Kaikki ostot tekevät asianomaiset tytäryhtiöt. Kaikki laskut on lähetettävä oikealle ostavalle Instalco-yritykselle ja ostavan yrityksen haluamassa muodossa. Lue lisää kunkin tytäryhtiön verkkosivustolta.

INSTALCO

Michel Garcia

Ostopäällikkö

michel.garcia@instalco.se +46 (0) 70 634 52 97
INSTALCO

Patrik Fröde

Hankintavalvoja

patrik.frode@instalco.se +46 (0) 73 559 90 84

150+ paikallista yritystä  Suomi, Ruotsi, Norja