Foto: Anders Bobert

Prosjekter med fokus på gjenvinning

Kronåsen i Uppsala er et ombyggings- og gjenbruksprosjekt, hvor Uppsala universitets tidligere lokaler tilpasses til en moderne, kommunal videregående skole for 1 400 elever. To Instalco-selskaper er involvert i prosjektet – Intec Mitt er ansvarlig for design av VS og Rörgruppen for selve installasjonen.

Prosjektet ligger ved siden av Lundellska-skolens eksisterende lokaler i Uppsala og omfatter fire bygg med et samlet areal på 20 000 kvadratmeter og en skolegård på drøyt 10 000 kvadratmeter.

Sammen med Rörgruppen har Intec gjort et omfattende inventar av det eksisterende materialet, for å se hvor mye av det som kan gjenbrukes. Ca. 80 prosent av radiatorene har kunnet gjenbrukes, men også sanitærutstyr som servanter og WC-seter er gjenbrukt til rundt 60 prosent.

– I dette prosjektet er det stort fokus på bærekraft, og kravene til å gjenbruke mest mulig er høye. Vi har gjenbrukt alt som tidligere var i god stand. Vi byttet imidlertid ut kraner til de fleste servantene og installerte ny spylemekanisme i WC-setene, ellers er mye gjenbrukt, sier Jacob Berg, Administrerende direktør i Intec Mitt.

I prosjektet er det også utført beregninger vedrørende karbondioksidekvivalenter, som er et mål på klimagassutslipp, som tar hensyn til påvirkning av drivhuseffekten og global oppvarming.

– Nyproduksjon av tilsvarende bygg ligger ofte på ca. 300 kilo CO2e/BTA (karbondioksidekvivalent/brutto totalareal). Dette prosjektet vil foreløpig lande på ca. 44 CO2e/BTA. Av dette står VS-delen for cirka 1,6 kilo CO2e/BTA, som er en brøkdel av det som er normalt sammenlignet med nyproduksjon, sier Jacob Berg.

– Stadig oftere støter vi på gjenvinningsprosjekter som er knyttet til CO2-ekvivalenter. Gjenvinningsprosjekter har sikkert eksistert lenge, men da var det mer knyttet til økonomiske besparelser, ikke bærekraft i utgangspunktet. Men i dag ser vi en økning der både økonomi og bærekraft inngår i resirkulering.

– Vi er ferdige med planleggingen, og etappe én er ferdig i løpet av sommeren med innflytting i ett av byggene. Samtidig er trinn to i gang, med beregnet innflytting i det større brakkebygget høsten 2024. Det gamle og historiske administrasjonsbygget krever varsom renovering, for eksempel må mange av de opprinnelige detaljene beholdes.

I prosjektet er Hemsö eiendommer byggherre og Zengun er entreprenør.

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland