Photo: Fredrik Hjerling.

Instalco ja Ruotsin luonnonsuojeluyhdistys aloittavat yhteistyön puhtaamman veden puolesta

Instalco ja Ruotsin luonnonsuojeluyhdistys aloittavat yhteistyön vähentääkseen lääkkeiden esiintymistä luonnossa. Yhteistyön ansiosta Ruotsin luonnonsuojeluyhdistys voi tehostaa vedenkäsittely- ja lääkepäästötyötä ja vaikuttaa vesistöjen puhtauteen Pohjoismaissa, erityisesti Itämerellä.

Lääkkeiden esiintyminen ympäristössä on maailmanlaajuinen ongelma. Ympäristössä esiintyvät lääkeylijäämät voivat vaikeuttaa lajien lisääntymistä, vaikuttaa joidenkin vesistöissä elävien lajien käyttäytymiseen ja olla myrkyllisiä muille lajeille. Antibioottiresistenssi on esimerkki kasvavasta maailmanlaajuisesta ongelmasta, jota nämä epäpuhtaudet kiihdyttävät.

”Veden ja ilman puhdistaminen meille tärkeää. Asennamme päivittäin veden ja ilman puhdistamiseen tarkoitettuja laitteita ja haluamme osaltamme olla mukana luomassa parempaa ympäristöä niillä tavoilla, millä voimme. Osana vastuullisuustyötämme olemme aloittamassa yhteistyön Ruotsin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa vähentääksemme lääkkeiden leviämistä vesistöissämme", kertoo Instalcon toimitusjohtaja Per Sjöstrand.

Ruotsin luonnonsuojeluyhdistys ja Instalco haluavat yhdessä osallistua Itämeren ja muiden Ruotsille elintärkeiden vesistöjen suojeluun. Varmistaakseen puhtaan juomaveden sekä vesistöjen monimuotoisen ekosysteemin säilymisen myös tuleville sukupolville haluavat molemmat osapuolet yhteistyössä huolehtia ympäristömyrkkyjen vähentämisestä.

"Olemme erittäin iloisia, että meillä on mahdollisuus kohdistaa työtämme entistä enemmän myrkyttömän ympäristön hyväksi ja keskittyä erityisesti vesistöihin. Lääkeylijäämät sekä muut haitalliset aineet vesissä voivat vaikuttaa eläimiin, kasveihin ja meihin ihmisiin. Näitä aineita ei pitäisi päätyä vesistöihin ollenkaan, mutta tilanteissa, joissa näin on käynyt niiden poistamisen tulisi olla mahdollisimman tehokasta”, sanoo Ruotsin luonnonsuojeluyhdistyksen pääsihteeri Karin Lexén.

Instalcon ja Ruotsin luonnonsuojeluyhdistyksen yhteistyö on alustavasti kolmivuotinen. Instalcon tuen avulla suojellaan ja pyritään pelastamaan Itämerta ja muita Pohjoismaisia vesistöjä. Yhteistyöhön liittyvät muun muassa erilaiset raportit, tiedotuskampanjat sekä poliittinen vaikuttaminen kestävän lääketuotannon puolesta.

150+ paikallista yritystä  Suomi, Ruotsi, Norja