Hållbara installationer

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi utför installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland.

Instalco består av en sammanhållen grupp av företag med stark lokal förankring, specialiserad kunskap och med lång erfarenhet i branschen. 

Vi samverkar mellan våra bolag och mellan teknikområden för att kunna ge attraktiva helhetslösningar för kunden. Ledorden för Instalco är samverkan, moget ledarskap och effektiva processer.

Instalco omsätter 5,7 miljarder och har 3 100 medarbetare i ett 70-tal bolag i Norden.

Sverige Norge Finland

Nyheter

Instalco förvärvar ytterligare i Lillehammer
2020-02-25

Instalco förvärvar ytterligare i Lillehammer

Instalco expanderar i centrala Norge genom förvärv av VS-bolaget Haug og Ruud VVS AS i Lillehammer. Förvärvet är ett steg mot att bli multidisciplinär…

>>>
Bokslutskommuniké 2019
2020-02-18

Bokslutskommuniké 2019

VD Per Sjöstrand kommenterar kvartalet: Jag kan nu stolt summera 2019 där även det sista kvartalet uppvisade stabilitet, hög lönsamhet samt starkt…

>>>
Instalco lanserar hållbarhetsklassificering
2020-02-14

Instalco lanserar hållbarhetsklassificering

Instalco implementerar nu ett nytt hållbarhetsprogram, ”Hållbara installationer” med ett egenutvecklat klassificeringssystem. Syftet med programmet är…

>>>
Instalco installerar i Malmös nya domstolsbyggnad
2020-02-12

Instalco installerar i Malmös nya domstolsbyggnad

Instalcos Malmöbaserade bolag Insta El Syd AB har fått uppdraget av Peab att utföra el-entreprenaden vid byggnationen av Malmös nya domstolsbyggnad. E…

>>>
LG Contracting får hotelluppdrag vid Liseberg
2020-02-04

LG Contracting får hotelluppdrag vid Liseberg

Instalcobolaget LG Contracting har tecknat kontrakt med NCC om att vara med och bygga det nya upplevelsehotellet vid Liseberg i Göteborg. Projektet sk…

>>>
Instalco slår samman skånebolag för att bli starkare
2020-01-31

Instalco slår samman skånebolag för att bli starkare

Instalcos dotterbolag Vent & Värmeteknik VVT AB fusioneras in i Ventilationsförbättringar VFB i Malmö AB och blir därmed ett gemensamt Instalcobolag i…

>>>
Rörgruppen får nytt installationsuppdrag av NCC
2020-01-29

Rörgruppen får nytt installationsuppdrag av NCC

Instalcobolaget Rörgruppen har fått förtroendet att vara samverkanspartner till NCC i projektet Hangar 5. Byggherren NCC äger och utvecklar Hangar 5 i…

>>>
Finskt Instalco-samarbete inom massivt trä
2020-01-24

Finskt Instalco-samarbete inom massivt trä

Instalcos finska bolag LVI-Urakointi Paavola Oy och Twinputki Oy har fått uppdrag att vara med i byggnationen av en förskola helt i massivt trä i Esbo…

>>>

VS

Instalco erbjuder ett brett spann av VS- och sprinklertjänster, allt ifrån installation av fjärrvärme, löpande reparationer och underhåll i bostadsrät…

>>>

El

Vi har kompetens för alla typer av elinstallationer. Inom elområdet utför vi allt ifrån KNX, tele, larminstallationer till kommunikationslösningar ino…

>>>

Ventilation

Instalcobolagen inom ventilationsområdet är experter på ventilation och kan erbjuda ett brett spann av tjänster, allt ifrån ventilation i bostäder, in…

>>>

Kyla

Våra bolag utför totalentreprenader inom livsmedelskyla, komfortkyla och processkyla. Vi tillhanda håller också olika typer av serviceerbjudanden.

>>>

Industri

Instalco har stor erfarenheter av el- och rörinstallationer och maskinmontage inom industrin, kommunala bolag, landsting och förvaltningar. Vi har dok…

>>>