Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, vs, ventilation, kyla, teknikkonsult och industri. Vi utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland.

Instalco består av en sammanhållen grupp av företag med stark lokal förankring, specialiserad kunskap och med lång erfarenhet i branschen. 

Instalco omsätter 7,1 miljarder och har 3 900 medarbetare i ett 90-tal bolag i Norden.

Sverige Norge Finland

Nyheter

Ohmegi får el-uppdrag vid bygget av nytt logistikcenter
2021-04-14

Ohmegi får el-uppdrag vid bygget av nytt logistikcenter

Instalcobolaget Ohmegi har fått uppdraget att projektera och installera el vid bygget av ett nytt automatiserat logistikcenter i Rosersberg norr om St…

>>>
Instalco Hållbarhetsrapport
2021-04-13

Instalco Hållbarhetsrapport

Varje dag runt om i Norden projekterar och installerar vi el, värme & sanitet, ventilation och kyla i fastigheter och anläggningar. Med klimatsmarta i…

>>>
Stora krav på el när containerhantering elektrifieras
2021-03-30

Stora krav på el när containerhantering elektrifieras

Instalcobolaget Elub har fått uppdrag att designa och installera el-infrastruktur i ett projekt som kräver stora mängder el. Det är Cargotec Kalmar so…

>>>
Fyra Instalcobolag i gemensamt uppdrag åt Peab
2021-03-25

Fyra Instalcobolag i gemensamt uppdrag åt Peab

Fyra Instalcobolag har fått ett gemensamt uppdrag åt Peab Sverige AB i Malmö. Uppdraget gäller projektering och installation av el, värme & sanitet, v…

>>>
Instalco årsredovisning 2020 publicerad
2021-03-23

Instalco årsredovisning 2020 publicerad

Nu finns Instalcos årsredovisning för 2020 publicerad. I årsredovisningen presenteras 2020 års verksamhet tillsammans med hållbarhetsrapporten, förval…

>>>
Instalco och Naturskyddsföreningen i samarbete för renare vatten
2021-03-16

Instalco och Naturskyddsföreningen i samarbete för renare vatten

Instalco och Naturskyddsföreningen inleder ett samarbete för att minska förekomsten av läkemedel i naturen. Samarbetet möjliggör för Naturskyddsföreni…

>>>
Fusion av Avent-bolagen i Kalmar
2021-03-11

Fusion av Avent-bolagen i Kalmar

För att bli starkare och mer effektiva har de tre Avent-bolagen i Kalmar nu fusionerats och bildar ett gemensamt dotterbolag till Instalco. ”Vi ser st…

>>>
Hållbarhetsklassade Instalcoprojekt 2020
2021-03-03

Hållbarhetsklassade Instalcoprojekt 2020

Våren 2020 lanserade Instalco det nya hållbarhetsprogrammet ”Hållbara installationer”. Centralt i programmet är certifieringssystemet ”Hållbarhetsklas…

>>>

VS

Instalco erbjuder ett brett spann av VS- och sprinklertjänster, allt ifrån installation av fjärrvärme, löpande reparationer och underhåll i bostadsrät…

>>>

El

Vi har kompetens för alla typer av elinstallationer. Inom elområdet utför vi allt ifrån KNX, tele, larminstallationer till kommunikationslösningar ino…

>>>

Ventilation

Instalcobolagen inom ventilationsområdet är experter på ventilation och kan erbjuda ett brett spann av tjänster, allt ifrån ventilation i bostäder, in…

>>>

Kyla

Våra bolag utför totalentreprenader inom livsmedelskyla, komfortkyla och processkyla. Vi tillhanda håller också olika typer av serviceerbjudanden.

>>>

Industri

Instalco har stor erfarenheter av el- och rörinstallationer och maskinmontage inom industrin, kommunala bolag, landsting och förvaltningar. Vi har dok…

>>>

Teknikkonsult

Instalco har i verksamhetsområdet Teknikkonsult ingenjörer inom el, VS, ventilation, energi, industri och brandskydd. Kärnverksamheten är projektering…

>>>