Hållbara installationer

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi utför installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland.

Instalco består av en sammanhållen grupp av företag med stark lokal förankring, specialiserad kunskap och med lång erfarenhet i branschen. 

Vi samverkar mellan våra bolag och mellan teknikområden för att kunna ge attraktiva helhetslösningar för kunden. Ledorden för Instalco är samverkan, moget ledarskap och effektiva processer.

Instalco omsätter 5,7 miljarder och har 3 100 medarbetare i ett 70-tal bolag i Norden.

Sverige Norge Finland

Nyheter

Samverkansuppdrag med Skanska och Castellum vid kontorsbygge i Malmö
2020-04-07

Samverkansuppdrag med Skanska och Castellum vid kontorsbygge i Malmö

Instalcos bolag Bi-Vent och Sprinklerbolaget Syd har fått i uppdrag av Skanska och Castellum att utföra heltäckande installationer av ventilation och…

>>>
Instalco växer i Småland
2020-04-03

Instalco växer i Småland

Instalco expanderar i Småland och Kalmar län genom förvärv av Avent-bolagen i Kalmar, verksamma inom värme, ventilation och kyla.

>>>
Instalco förvärvar nischföretag inom svetsning
2020-04-03

Instalco förvärvar nischföretag inom svetsning

Instalco förvärvar Teampipe Sweden AB i Uppsala. Bolaget har specialistkompetens inom svetsning och rördragning i känsliga miljöer.

>>>
Instalco expanderar i Umeå genom förvärv av Norrtech
2020-04-02

Instalco expanderar i Umeå genom förvärv av Norrtech

Instalco växer i region Norr genom förvärv av Norrtech VVS och Industri AB, verksamt i Umeå med omnejd

>>>
Instalco årsredovisning 2019 publicerad
2020-03-31

Instalco årsredovisning 2019 publicerad

Nu finns Instalcos årsredovisning för 2019 publicerad. I årsredovisningen presenteras 2019 års verksamhet tillsammans med hållbarhetsrapporten, förval…

>>>
Nytt sjukhusuppdrag åt NCC och Region Sörmland för 700 miljoner
2020-03-30

Nytt sjukhusuppdrag åt NCC och Region Sörmland för 700 miljoner

Instalcobolagen Rörgruppen och Ohmegi har fått uppdrag av NCC och att utföra el- och VS-installationer vid utbyggnaden av tre sjukhus i Södermanland.…

>>>
Elektro-Centralen får entreprenörspris för projektet Högvakten
2020-03-27

Elektro-Centralen får entreprenörspris för projektet Högvakten

Instalcobolaget Elektro-Centralen får Higabs Entreprenadspris 2019 för uppdraget som el-entreprenör i Projekt Högvakten i Göteborg.

>>>
Instalco förvärvar Östersjö Elektriska
2020-03-25

Instalco förvärvar Östersjö Elektriska

Instalco förvärvar Östersjö Elektriska AB med avsikt att fusionera in bolaget i Instalcos dotterbolag Rodens Värme & Sanitet AB. Genom förvärvet utöka…

>>>

VS

Instalco erbjuder ett brett spann av VS- och sprinklertjänster, allt ifrån installation av fjärrvärme, löpande reparationer och underhåll i bostadsrät…

>>>

El

Vi har kompetens för alla typer av elinstallationer. Inom elområdet utför vi allt ifrån KNX, tele, larminstallationer till kommunikationslösningar ino…

>>>

Ventilation

Instalcobolagen inom ventilationsområdet är experter på ventilation och kan erbjuda ett brett spann av tjänster, allt ifrån ventilation i bostäder, in…

>>>

Kyla

Våra bolag utför totalentreprenader inom livsmedelskyla, komfortkyla och processkyla. Vi tillhanda håller också olika typer av serviceerbjudanden.

>>>

Industri

Instalco har stor erfarenheter av el- och rörinstallationer och maskinmontage inom industrin, kommunala bolag, landsting och förvaltningar. Vi har dok…

>>>