Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, vs, ventilation, kyla, teknikkonsult och industri. Vi utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland.

Instalco består av en sammanhållen grupp av företag med stark lokal förankring, specialiserad kunskap och med lång erfarenhet i branschen. 

Instalco omsätter 9,5 miljarder och har 5 000 medarbetare i ett 115-tal bolag i Norden.

Sverige Norge Finland

Nyheter

Minskad energiförbrukning vid byte till LED-belysning
2022-06-23

Minskad energiförbrukning vid byte till LED-belysning

Instalcobolaget Rikelektro har bytt till LED-belysning i ett 50-tal av Systembolagets butiker. Det hållbarhetsklassade Instalcoprojektet har inneburit…

>>>
Instalco etablerar sig på ny mark i Finland
2022-06-14

Instalco etablerar sig på ny mark i Finland

Instalco breddar sin geografiska närvaro genom att etablera sig i Kuopio i mellersta Finland. Etableringen sker genom förvärv av bolaget Kuopion LVI-T…

>>>
Christiania Rørleggerbedrift går in i Instalco
2022-06-10

Christiania Rørleggerbedrift går in i Instalco

Instalco förstärker sitt VS-utbud i Osloområdet ytterligare genom förvärv av Christiania Rørleggerbedrift AS, en VS-grupp bestående av fem verksamma b…

>>>
Instalco – badhusbyggaren
2022-06-09

Instalco – badhusbyggaren

Instalco är inte bara en av Sveriges största sjukhusbyggare, även badhus och simhallar är något som Instalco har specialiserat sig på. Instalcobolaget…

>>>
Tre Instalcobolag i samarbete med LKAB
2022-06-02

Tre Instalcobolag i samarbete med LKAB

Instalcobolagen MRM Mining, ORAB och EPS Sweden har fått ett gemensamt uppdrag åt LKAB. Uppdraget innefattar tekniska installationer och markarbeten i…

>>>
Instalco Hållbarhetsrapport 2021
2022-05-25

Instalco Hållbarhetsrapport 2021

Varje dag runt om i Norden projekterar och installerar vi el, värme & sanitet, ventilation och kyla i fastigheter och anläggningar. Med klimatsmarta i…

>>>
Instalco inleder hållbarhetssamarbete med Universeum
2022-05-19

Instalco inleder hållbarhetssamarbete med Universeum

Instalco har inom ramen för sitt hållbarhetsprogram inlett ett samarbete med Universeum, Sveriges nationella vetenskapscenter i Göteborg. Samarbetet s…

>>>
Hållbarhetsklassade Instalcoprojekt 2021
2022-05-17

Hållbarhetsklassade Instalcoprojekt 2021

Instalcos hållbarhetprogram är uppdelat i tre fokusområden med totalt åtta hållbarhetsmål. Ett av målen är antalet Hållbarhetsklassade Instalcoprojekt…

>>>

VS

Instalco erbjuder ett brett spann av VS- och sprinklertjänster, allt ifrån nyproduktion och renoveringar till löpande reparationer och service. Vi har…

>>>

El

Vi har kompetens för alla typer av elinstallationer. Vi är stora inom installation av laddstolpar, laddstationer och även solceller och solcellsanläg…

>>>

Ventilation

Instalcobolagen inom ventilationsområdet är experter på ventilationsinstallationer och kan erbjuda ett brett spann av tjänster, allt ifrån ventilation…

>>>

Kyla

Våra bolag utför totalentreprenader inom livsmedelskyla, komfortkyla och processkyla. Vi har hög kompetens inom installation av kyl- och värmeutrustni…

>>>

Industri

Instalco har stor erfarenhet av el- och rörinstallationer och maskinmontage inom industrin, kommunala bolag, landsting och förvaltningar. Vi har dokum…

>>>

Teknikkonsult

Instalco har i verksamhetsområdet Teknikkonsult ingenjörer inom el, VS, ventilation, energi, industri och brandskydd. Kärnverksamheten är projektering…

>>>