Instalco kouluttaa maahanmuuttajia

Asiantunteva henkilöstö on yksi Instalcon tärkeimmistä voimavaroista. Instalco onkin osallistunut yhteiskuntavastuuhankkeeseen Malmöhön kuuluvassa Rosengårdissa löytääkseen uusia päteviä asentajia maahanmuuttajien joukosta.

– Asia on meille tuttu, sillä Rörläggarenilla työskentelee monia ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. Osallistuminen hankkeeseen oli luonteva tapa toimia maahanmuuttajien parissa ja löytää heidän joukostaan alan osaajia, Instalcon Etelä-Ruotsin toiminnoista vastaava Patrik Persson sanoo.

Rosengårdissa toimivan Botildenborg-säätiön tavoitteena on tukea osallistavaa yhteiskuntaa ja edistää sosiaalista kestävää kehitystä. Säätiö tekee yhteistyötä yritysten, viranomaisten, voittoa tavoittelemattomien järjestöjen ja yksityishenkilöiden kanssa.

Yksi hankkeen tavoitteista on kunnostaa Botildenborgin 1800-luvulta peräisin oleva rakennus säätiön toimintakeskukseksi. Instalco tarjoaa asiantuntija-apua maahanmuuttajille, jotka kunnostavat kiinteistön ja rakentavat kastelujärjestelmän suurelle yhteiselle yrttiviljelmälle.

– Hankkeen kautta löydämme taitavia ulkomaalaisia sähköteknikkoja, joille voimme tarjota koulutusta ja jotka voimme sitten ottaa mukaan toimintaamme. Kaikki osapuolet hyötyvät, Patrick Persson kertoo.

Instalco avustaa hankkeen työnjohdossa tarjoamalla projektipäälliköitä ja asentajia Botildenborgin kunnostukseen. Säätiön vastuulla on puolestaan huolehtia Ruotsiin tulleista maahanmuuttajista koostuvasta työvoimasta. Instalco järjestää myös tutustumiskäyntejä rakennusalalla toimineille maahanmuuttajille, jotta he saavat yleiskuvan alan toiminnasta Ruotsissa.

– Alallamme on puutetta taitavista ammattilaisista. Botildenborgin avulla voimme saada lisää pätevää henkilöstöä ja toimia samalla yhteiskuntaa ja yksilöitä hyödyttävällä tavalla, Patrik Persson toteaa.

150+ paikallista yritystä  Suomi, Ruotsi, Norja