Photo: Unsplash.

Instalco ottaa käyttöön kestävyysluokituksen

Instalco toteuttaa nyt uuden ”Kestävät asennukset” -kestävyysohjelman, johon sisältyy yrityksen  kehittämä luokittelujärjestelmä. Ohjelman tavoitteena on nostaa Instalco Pohjoismaiden johtavaksi kestävän kehityksen asennusyritykseksi. 

- Instalco on joka päivä yhteiskunnalle hyödyksi ilmastoälykkäillä ja energiatehokkailla asennuksillaan, jotka vähentävät resurssien kulutusta. Nyt otamme suuremman vastuun kestävän kehityksen alalla muun muassa ottamalla käyttöön ”Kestävyysluokiteltu Instalco-hanke” -luokittelujärjestelmämme, sanoo Instalcon toimitusjohtaja ja konsernijohtaja Per Sjöstrand.

Hankkeen pitää läpäistä kuusi asetettua kestävyysmittaria, jotta se täyttää Kestävyysluokitellun Instalco-hankkeen vaatimukset. Hankkeen pitää muun muassa täyttää työturvallisuusvaatimukset Turvalliset työntekijät -ohjelman avulla ja kaikkien tavarantoimittajien on pitänyt allekirjoittaa Instalcon käyttäytymisokoodi. Lisäksi hankkeen täytyy olla myös ilmastolle hyödyllinen. 

Kestävyysohjelmalla on kolme pääaluetta, jotka leimaavat konsernin kestävän kehityksen työtä:

1. Turvallinen ja kehittävä työympäristö
2. Kestävät asennukset
3. Kypsä johtajuus

Näihin kolmeen pääalueeseen sisältyy kahdeksan kestävyystavoitetta, jotka mitataan ja joita seurataan joka vuosi. Kokonaistavoitteena on tehdä vuosittaisia parannuksia kaikilla alueilla.

Uuteen kestävyysohjelmaan sisältyy myös Instalcon asettuminen YK:n Global Compact -sopimuksen taakse allekirjoittamalla sen.

150+ paikallista yritystä  Suomi, Ruotsi, Norja