Yhteistyötä ja lisäarvoa Suomessa

Instalco toimii Suomessa pääasiassa pääkaupunkiseudulla sekä Seinäjoki-Tampere alueella. Yhteinen tekijä kahdeksalle suomalaisyritykselle on konsernin sisäinen yhteistyö ja sen tuoma lisäarvo asiakkaalle.

Sähköalan yritykset Voltmen, Uudenmaan Sähkötekniikka, Sähkö-Buumi ja Telefuusio sekä LVI-yritykset Uudenmaan LVI-Talo, Kannosto, LVI-Urakointi Paavola ja Twinputki kehittävät Instalcon toimintaa Suomessa. Konsernilla on nyt hyvät edellytykset tarjota asiakkaille kilpailukykyisiä talotekniikkaratkaisuja.

Yritykset tekevät jatkuvaa tiivistä yhteistyötä muun muassa markkinoinnin, projektien toteutuksen, ostojen ja resurssitarpeiden osalta. Esimerkiksi Voltmen, Telefuusio ja Uudenmaan Sähkötekniikka toimivat samoissa toimitiloissa, mikä luo mahdollisuudet monipuoliselle ja joustavalle yhteistyölle. Lisäksi Sähkö-Buumi ja LVI-Paavola, jotka toteuttavat yhteisiä projekteja ovat esimerkki asiakkaan saamasta lisäarvosta.

– Samoin kuin muillakin markkina-alueilla tavoitteenamme on löytää johtavia ja vakaita toimijoita, joilla on hyvä kannattavuus. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, kuinka tarjontamme Suomen markkinoilla on kehittynyt. Näiden kahdeksan yrityksen ansiosta voimme lisätä yhteistyötä entisestään ja jatkaa laajentumista Suomessa, Instalcon Suomen toiminnoista vastaava Robin Boheman sanoo.

Telefuusio on yksi uusimmista konsernin ostamista suomalaisyrityksistä. Se on erikoistunut tietoliikenneasennuksiin, kuten valokuituun, palvelinsaleihin ja kulunvalvontajärjestelmiin.

– Instalcon tuen avulla meillä on täysin uudet edellytykset jatkaa kasvun tiellä. Nyt meillä on mahdollisuus tehdä yhteistyötä muiden konserniyritysten kanssa ja samalla saamme vakaan pohjan toiminnallemme ja työntekijöillemme. Voimme säilyttää yksilöllisen profiilimme, mutta saamme myös tukea keskusorganisaatiolta ja pääsemme hyödyntämään konsernin laajamittaista osaamista. Konsernissa vallitsee vahva yrittäjähenki ja on hienoa päästä osaksi sitä, Telefuusion toimitusjohtaja Ruslan Vassiljev sanoo.

150+ paikallista yritystä  Suomi, Ruotsi, Norja