Intec prosjekterer for fremtidens skoler

Instalcos tekniske konsulentfirma Intec, har et oppdrag som koordinator for et større prosjekt som kommer til å pågå i ca. ti års tid. Prosjektet inkluderer tre skoler som skal gjennomgå omfattende renovering og nybygg. Bestilleren Gagnefs kommune har ambisjonen at bygningene skal utformes for å holde nivået Miljöbyggnad Silver.

Intec driver Instalcos satsing innen teknisk konsultasjon. I prosjektet med Gagnefs kommune, jobber Intec med forutsetningene att bygningene skal utformes optimalt sett fra et livssykluskostnadsperspektiv. En viktig faktor for å oppnå det, er å installere solceller på skolene.

Stor vekt legges på kompatibiliteten til installasjonssystemer sett fra et driftsmessig synspunkt – at installasjonssystemene på alle Gagnefs skoler utformes så likt som mulig. Det betyr at skolene kommer til å ha samme fabrikat og systemvalg, slik at driftsavdelingen kan jobbe effektivt og bredt.

– Energibrønner vil bli benyttet til energi til varmepumper der borehullene også brukes til komfortkjøling via kjøling av tilluften, i prinsipp uten energitilskudd, forteller Ronny Tenggren, Administrerende direktør i Intec Dalarna i Borlänge.

De tre skolene som skal inngå i prosjektet, er Bäsna skole (nybygg), samt Kyrkskolan og Djurås Skola, som begge får nybygg og utvidelser.

– Samtlige skoler kommer til å få omfattende nye installasjoner. Vi har nettopp avsluttet planleggingsstadiet og går nå inn i byggetrinnet. Byggeprosjektene starter fortløpende etter hverandre, i henhold til kommende politiske vedtak. Tidsplanen er ti år.

– Vi samarbeider tett med Gagnef kommune, der deres risikoavdeling også er involvert og hvor vi sammen også utfører undersøkelser rundt batterilagring av energi og reservekraft.

Byggpartner utpekes som partnerentreprenør, Dalab (Instalco) skal utføre ventilasjon, Assemblin VS, el/styring og reguleringssystem. Intec prosjekterer ventilasjon, elektrisitet, telekommunikasjon, brannvern, energi, miljø, kjøkkenkjøling og er ansvarlig for å koordinere bygningsmodulering og har også skannet de eksisterende skolene i 3D via Intecs Reality Capture-avdeling.

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland