Mathias Lindgren, Kompressorteknik og Patrik Gustafsson, Spendrups.

Løsningene som sparer energi for bryggerigiganten

Instalco-selskapet Kompressorteknik fikk i oppdrag å gjøre Spendrups bryggeri i Grängesberg mer energieffektivt. Gjennom innovative produktløsninger klarte Kompressorteknik å oppnå besparelser for kunden. Ikke minst gjennom reduserte energikostnader og større utnyttelsesgrad.

Kompressorteknik i Ludvika har et forretningskonsept som kort fortalt går ut på å foredle kompressorer som har nådd en viss alder. Selskapet kjøper brukte kompressorer for deretter å demontere og pusse opp delene i dem. Deretter bygges de opp igjen med full funksjonalitet og kvalitet.

Spendrups bruker kompressorer til å blåse opp PET-flasker, som deretter brukes i produksjonen. Trinnet er det første i kjeden på et bryggeri.

– Kompressorene står for det største enkeltstående energiforbruket i et bryggeri, sier Mathias Lindgren, Kompressortekniks grunnlegger og Administrerende direktør.

Spendrups uttalte mål er å fokusere på forbedringsarbeid rundt energieffektivisering.

– Besparelsene handler både om lavere energiforbruk, da vi har økt utnyttelsesgraden og fått bærekraftgevinster i form av lengre serviceintervaller, sier Patrik Gustafsson, mediedriftssjef i Spendrups.

Mathias Lindgren løfter frem to betydelige forbedringer som han bedrift har gitt Spendrups, der det meste går ut på å oppnå energieffektivitet.

– Med våre løsninger har Spendrups gått fra et statisk timeserviceintervall på 2 000 timer til å utvide serviceintervallene til et tilstandsbasert vedlikehold ved hjelp av maskinovervåkingssystem til 3 000 timer. I tillegg har Spendrups utnyttelsesgrad økt fra 30 til vel 60 prosent, sier Mathias Lindgren.

Kompressortekniks løsninger reduserer også Spendrups miljøpåvirkning, som inkluderer redusert behov for oljeskift og slitedeler i kompressorene.

– Om noe er bærekraft, så er dette det, sier Mathias Lindgren.

I tillegg til at Spendrups valgte Kompressortekniks forslag om å gjenbruke den store kompressoren etter totalrenovering fremfor en ny investering, investerte de i tre mindre kompressorer.

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland