Lägre energiförbrukning med renoverad kompressor. Mathias Lindgren, Kompressorteknik och Patrik Gustafsson, Spendrups.

Lösningarna som spar energi åt bryggerijätten

Instalcobolaget Kompressorteknik fick uppdraget att energieffektivisera Spendrups bryggeri i Grängesberg. Genom innovativa produktlösningar kunde Kompressorteknik skapa besparingar åt kunden. Inte minst genom sänkta energikostnader och högre utnyttjandegrad.

Kompressorteknik i Ludvika har en affärsidé som i korthet går ut på att förädla kompressorer som har nått en viss ålder. Företaget köper begagnade kompressorer för att sedan plocka ner och renovera delarna i dem. Sedan byggs de upp igen med full funktionalitet och kvalitet.

Spendrups använder kompressorer för att blåsa upp PET-flaskor, som sedan används i produktionen. Steget är nummer ett i kedjan på ett bryggeri.

– Kompressorerna står för den enskilt största enskilda energiförbrukningen i ett bryggeri, berättar Mathias Lindgren,
Kompressortekniks grundare och vd.

Spendrups har som uttalat mål att lägga fokus på förbättringsarbeten gällande energieffektivisering.

– Besparingen handlar både om lägre energiförbrukning, då vi har ökat nyttjandegraden och gjort hållbarhetsvinster i form av längre serviceintervall, säger Patrik Gustafsson, driftchef media på Spendrups.

Mathias Lindgren lyfter fram två tydliga förbättringar som hans företag har gett Spendrups, där det mesta går ut på att energieffektivisera.

– Med våra lösningar har Spendrups gått från en statisk timbaserad serviceintervall på 2 000 timmar till att förlänga serviceintervallen till ett tillståndsbaserat underhåll med hjälp av ett maskinövervakningssystem till 3 000 timmar. Dessutom har Spendrups utnyttjandegrad ökat från 30 till drygt 60 procent, säger Mathias Lindgren.

Kompressortekniks lösningar minskar också Spendrups miljöpåverkan, vilket inkluderar minskade behov av oljebyten och slitagedelar i kompressorerna.

– Det är hållbarhet om något, säger Mathias Lindgren.
Utöver att Spendrups valde Kompressortekniks förslag att återanvända den stora kompressorn efter fullständig renovering framför en nyinvestering, investerade de i tre mindre kompressorer.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland