Vision och strategi

Instalco består av en sammanhållen grupp av företag i Sverige, Norge och Finland med lång erfarenhet i branschen. Vi förenar en nytänkande affärsmodell med omfattande kunskap inom våra teknikområden. Det ger ett effektivt samarbete internt och för våra kunder.

Vision

Fokus på entreprenörer, medarbetare och kund 

Vi får våra bolag, medarbetare och kunder att växa när vi gemensamt installerar om till en hållbar värld för nästa generation. Vi är den mest kompetenta och effektiva partnern för våra kunder.

Affärsidé

Teknisk helhetslösning med kunden i centrum

Vi erbjuder tekniska helhetslösningar inom el, VS, ventilation, industri och teknikkonsult för den nordiska marknaden. Vi kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap.

Affärsmodell

Förvärva och förstärka – för hållbar utveckling

Vår tillväxtstrategi bygger till stor del på förvärv av lönsamma bolag med en stark lokal förankring. Instalco är en nischförvärvare som uteslutande fokuserar på kvalitetsbolag. Genom att sammanföra nyförvärvade bolag med redan befintliga bolag inom Instalco skapar vi synergier och samverkan.

Vi vill göra det möjligt för våra dotterbolag att växa sig starkare och behålla den entreprenörsanda som gjort dem framgångsrika.

Strategier

Vägen framåt för Instalco

För att nå de finansiella målen och hållbarhetsmålen arbetar Instalco efter tydliga strategier för de prioriterade områdena lönsamhet, kunder, hållbar tillväxt samt medarbetare och ledarskap.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland