Installatörer är nyckeln till en hållbar framtid

Den gröna omställningen är central i Instalcos affärsmodell när vi installerar om till en hållbar värld för nästa generation.

Inom Instalco strävar vi hela tiden efter att hjälpa våra kunder att minska sin miljöpåverkan med lägre energiförbrukning, förbättrad energieffektivisering och ökad miljömedvetenhet. Vi vill skapa ett hållbart samhälle genom att bidra med det vi kan.

Därför installerar vi dagligen solceller och mer energieffektiva och miljövänliga värmepumpar, bergvärmesystem, värmeväxlare, kylsystem, LED-­belysning och laddstationer. Samtidigt är vi delaktiga i en mängd luft- och vattenreningsprojekt.

Vi föreslår, projekterar och installerar

Vi hjälper beställare av byggprojekt att tänka hållbarhet i alla led, och ger kunden ökad kunskap om vad som är möjligt att göra ur miljöperspektiv vid nybyggnation och renovering av alla sorts fastigheter och anläggningar. Instalco är specialister på att föreslå de mest energieffektiva och hållbara lösningarna för kunden. Därefter erbjuder vi projektering och installation. Allt för att hjälpa kunden att sänka energiförbrukningen och minska miljöpåverkan.

Våra projekt bidrar till att skolor, förskolor, sjukhus, äldreboenden och andra samhällsbärande funktioner kan fungera varje dag, året runt. Det är vårt bidrag till den gröna omställningen.

Genom klimatsmarta och hållbara installationer minskar vi energianvändningen

Allt vi gör inom Instalco bidrar varje dag till en minskad energianvändning.

Vid renoveringsprojekt genererar alla installationer vi gör en mindre energianvändning än vad de tidigare omoderna systemen förbrukat. Oavsett om det handlar om energisnåla FTX-system inom ventilation, modern LED-belysning och solcellssystem inom el eller bergvärmeanläggningar och snålspolande vattensystem inom VS.

Vid nybyggnation föreslår vi de mest energieffektiva och hållbara lösningarna till kunden. Vi har den kompetens och erfarenhet som krävs för att erbjuda driftoptimering och nyinstallation av tekniska energibesparande system med låga driftskostnader. Det ger kunder lägre energikostnader, mindre klimatpåverkande utsläpp och ett sundare inomhusklimat.

Energioptimering av din fastighet

Oavsett hur gammal eller ny en fastighet eller anläggning är finns det alltid möjlighet till energibesparing genom finjustering och optimering av de tekniska systemen.

Det är allt för vanligt med felinställda system, gamla installationer och omoderna anläggningar. Inställningar som gör att det förbrukas alldeles för mycket energi än vad som egentligen behövs.

Det finns alltid utrymme för förbättring. Låt oss komma med förslag på lösningar för energioptimering.

Så här hjälper vi dig att energieffektivisera

Exempel på hur vi kan energioptimera din anläggning eller fastighet:

 • Frånluftsvärmeåtervinning och värmeåtervinning
 • Solceller och batterilagring
 • Laddboxar
 • Bergvärmeanläggningar
 • Energismart belysning
 • Närvarostyrning
 • Övergripande styrning av alla tekniska system
 • Energismart belysning
 • Effektiva värmecentraler och undercentraler
 • Luftrening och vattenrening
 • Snålspolande vattensystem
 • Injustering och driftoptimering
 • Automation och instrumentering
 • Avgasrening för fartyg och ballastvattenrening

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland