Håndverkerne er nøkkelen til en bærekraftig fremtid

Det grønne skiftet står i sentrum for Instalcos forretningsmodell i overgangen til en bærekraftig verden for neste generasjon.

I Instalco jobber vi hele tiden for å hjelpe kundene våre med å redusere miljøpåvirkningen gjennom lavere energiforbruk, bedre energieffektivitet og økt miljøbevissthet. Vi ønsker å skape et bærekraftig samfunn ved å bidra med det vi kan. 

Derfor installerer vi daglig solcellepaneler og mer energieffektive og miljøvennlige varmepumper, jordvarmeanlegg, varmevekslere, kjølesystemer, LED-belysning og ladestasjoner. Samtidig er vi involvert i en rekke luft- og vannrensingsprosjekter.

Vi foreslår, prosjekterer og installerer

Vi hjelper byggherrer med å tenke bærekraft i alle faser av byggeprosjekter, og gir kunden økt kunnskap om hva som er mulig å gjøre fra et miljøperspektiv ved nybygg og renovering av alle typer eiendommer og anlegg. Instalco har spesialisert seg på å foreslå de mest energieffektive og bærekraftige løsningene for kunden. I tillegg tilbyr vi prosjekterings- og installasjonstjenester. Alt for å hjelpe kundene med å redusere energiforbruket og miljøpåvirkningen.

Våre prosjekter bidrar til at skoler, barnehager, sykehus, aldershjem og andre samfunnsfunksjoner kan fungere hver dag, året rundt. Dette er vårt bidrag til det grønne skiftet.

Vi reduserer energiforbruket gjennom klimasmarte og bærekraftige installasjoner

Alt vi gjør i Instalco bidrar til å redusere energibruken hver eneste dag.

I renoveringsprosjekter fører hver eneste installasjon vi gjør til et lavere energiforbruk enn det de tidligere utdaterte systemene hadde. Enten det dreier seg om energieffektive FTX-systemer innen ventilasjon, moderne LED-belysning og solcelleanlegg innen elektro, eller jordvarmeanlegg og vannbesparende systemer innen VVS.

Når det bygges nybygg foreslår vi de mest energieffektive og bærekraftige løsningene for kunden. Vi har den nødvendige kompetansen og erfaringen til å tilby driftsoptimalisering og nyinstallasjon av tekniske energibesparende systemer med lave driftskostnader. Dette gir kundene lavere energikostnader, mindre klimapåvirkende utslipp og et sunnere inneklima.

Energioptimalisering av eiendommen din

Uansett hvor gammel eller ny en eiendom eller et anlegg er, så er det alltid mulig å spare energi ved å finjustere og optimalisere de tekniske systemene.

Feilkonfigurerte systemer, gamle installasjoner og utdaterte anlegg er altfor vanlig. Innstillinger som gjør at det brukes altfor mye energi i forhold til det faktiske behovet.

Det er alltid rom for forbedringer. La oss foreslå løsninger for energioptimalisering.

Slik hjelper vi deg med å foredre energieffektiviteten

Eksempler på hvordan vi kan optimalisere energieffektiviteten i anlegget eller eiendommen din:

 • Varmegjenvinning av avtrekksluft og annen varmegjenvinning
 • Solceller og batterilagring
 • Ladestasjoner
 • Geotermiske anlegg
 • Energieffektiv belysning
 • Bevegelsessensorer
 • Overordnet kontroll av alle tekniske systemer
 • Energieffektiv belysning
 • Effektive fyringsanlegg og underanlegg
 • Rensing av luft og vann
 • Vannforsyningssystemer med lavt vannforbruk
 • Tilpasning og optimalisering av driften
 • Automatisering og instrumentering
 • Rensing av avgasser fra skip og rensing av ballastvann

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland