Instalco-skolen

Instalco tilbyr et stimulerende arbeidsmiljø og muligheten for personlig utvikling. Instalco er et verktøy til dette, der vi utdanner fremtidige ledere og skaper forutsetninger for karrierebytte innen konsernet.

Instalco-skolen drives også for å sikre at alle innen Instalco har riktig kompetanse og forutsetninger for å kunne levere i sine respektive roller.

Ledende installatører får opplæring innen prosjektsamarbeid, kommunikasjon, ledelse og entreprenørjus.

Prosjektledere får en mer omfattende opplæring der også prosjektledelse, prosjektøkonomi, spørsmål om anskaffelse, forhandlingsteknikk og presentasjonsteknikk inngår.

Bedriftsleder får også fordypning i ledelse, kunderelasjoner, bærekraft, arbeidsmiljø og salg.

Serviceledere får opplæring innen atferdsendring, bedriftsøkonomi, personlig utvikling, planlegging, salg og merverdi til kunden.

Økonomiansvarlig får opplæring innen økonomiske kalkyler, best praksis, beregning av nøkkeltall, resultat og balanse, lønnsomhet og økonomiske begrep.

Instalco-skolen tilbyr også Opplæring i salg og forhandling.

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland