Organisasjon

Instalco drives i henhold til en svært desentralisert modell. Instalco virksomhet utføres i hver enhet i nær tilknytning til kunden, og med støtte fra en liten, sentral organisasjon.

Instalco er delt inn i seks geografiske forretningsområder, fire i Sverige, ett i Norge og ett i Finland. Innenfor forretningsområdet, samarbeider de lokale selskapene med støtte fra lokale ledere og størsteparten av samarbeidet mellom datterselskaper skjer her.

Instalco har en liten, effektiv ledelsesgruppe i Stockholm, styrket med regional koordinering og sterk, lokal ledelse. Instalco har felles funksjoner for økonomisk kontroll, innkjøp, forretningsutvikling, oppkjøp, IR og kommunikasjon.

Hvert selskap er ansvarlig for sine kunder, produkter, produksjon and personell. Hvert selskap styrer sin egen kommunikasjon, prosjektledelse og økonomi. Selskapene i Instalco jobber nært sammen med prosjekter for å gi kunden komplette løsninger.

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland