Organisation

Instalco arbetar efter en mycket decentraliserad modell. Verksamheten inom Instalco bedrivs ute hos respektive bolag i nära relation till kunden och med stöd av en liten central organisation.

Instalco är uppdelat i sex geografiska affärsområden, fyra i Sverige, ett i Norge och ett i Finland. Inom affärsområdet samarbetar de lokala bolagen med stöttning av en affärsområdesansvarig och här sker det mesta av samarbetet mellan dotterbolagen.

Instalco har en liten effektiv ledningsgrupp i Stockholm, som förstärks med regional samordning och starkt lokalt ledarskap. Instalco har koncerngemensamma funktioner för ekonomistyrning, inköp, affärsutveckling, förvärv, IR och kommunikation.

Varje bolag ansvarar för kund, produkt, produktion och personal. Varje bolag sköter sin egen marknadskommunikation, projektstyrning och ekonomi. Bolagen inom Instalco har ett nära samarbete kring projekt för att ge kunden helhetslösningar.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland