Våre Leverandører

Ved å samarbeide med leverandørene våre, leverer vi hos Instalco tilbud som er i henhold til det kundene forventer, samtidig som vi tar med i beregningen våre store krav til bærekraft, kvalitet og kostnadskontroll. Leverandørene våre speilerfagområdene vi driver vår virksomhet i, og de er ledende aktører innen elektrisitet, varme, ventilasjon produksjo og kjøling. Samarbeid med leverandørene, for eksempel om betingelser og vareutvalg skjer både sentralt hos gruppens innkjøpsavdeling og lokalt hos datterselskapet. For mer informasjon, kontakt vår innkjøpsavdeling, se under kontaktopplysninger.

Som en ledende nordisk sosial deltaker i installasjonsbransjen der vi driver gjennom våre datterselskaper, har Instalco ansvar for å sikre at ikke bare vår gruppe, men også leverandørene våre arbeider for å fremme en bærekraftig utvikling. Instalcos etiske retningslinjer gir leverandørene våre klare retningslinjer om samhandling med Instalco og vårt felles miljø. De etiske retningslinjene gjelder for alle leverandører som Instalco har sentrale avtaler med, og leverandørene forventes å handle i henhold til prinsippene som er angitt i disse etiske retningslinjene og kunne vise samsvar i sine respektive driftsområder.
Leverandør etiske retningslinjene (på engelsk)

Supplier Code of Conduct (in English)

Kontaktopplysninger

Alle innkjøp gjøres av de enkelte datterselskapene og all fakturering må gjøres til det riktige Instalco-selskapet og i det formatet som det lokale innkjøpsselskapet krever. Se mer på hver av datterselskapenes nettsteder.

INSTALCO

Michel Garcia

Innkjøpsleder

michel.garcia@instalco.se +46 (0) 70 634 52 97
INSTALCO

Patrik Fröde

Innkjøps-controller

patrik.frode@instalco.se +46 (0) 73 559 90 84

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland