Våra leverantörer

Genom att samarbeta med våra leverantörer skapar vi på Instalco ett erbjudande som uppfyller våra kunders förväntningar samtidigt om vi tar hänsyn till våra högt ställda krav på hållbarhet, kvalitet och kostnadskontroll. Våra leverantörer speglar de discipliner som vi verkar inom och är ledande aktörer inom el, vs, vent, industri och kyla. Arbete med leverantörerna, exempelvis vad gäller avtal och urval,  sker både centralt på koncernens inköpsavdelning samt lokalt hos våra dotterbolag. För mer information kontakta vår Inköpsavdelning, se under kontaktinformation.

Som en ledande nordisk samhällsaktör inom installationsbranschen, där vi bedriver verksamhet genom våra dotterbolag, har Instalco ett ansvar att säkerställa att inte bara vår koncern, utan även våra leverantörer, bedriver ett arbete som främjar en hållbar utveckling. Instalcos uppförandekod ger våra leverantörer tydliga riktlinjer kring hur de ska agera i förhållande till Instalco och vår gemensamma omvärld. Uppförandekoden är giltig för alla leverantörer som Instalco har centrala avtal med och leverantörerna förväntas agera utifrån de principer som stipuleras i denna uppförandekod samt kunna påvisa att detta efterlevs i deras respektive verksamheter.

Uppförandekod för leverantörer

Kontaktinformation

Alla köp sker av respektive dotterbolag och alla fakturor skall ställas till rätt köpande Instalcobolag och i det format som det köpande bolag önskar. Se mer på respektive dotterbolags hemsida.

INSTALCO

Michel Garcia

Inköpschef

michel.garcia@instalco.se +46 (0) 70 634 52 97
INSTALCO

Patrik Fröde

Inköpscontroller

patrik.frode@instalco.se +46 (0) 73 559 90 84

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland