Bærekraftige installasjoner

Instalco arbeider med bærekraftspørsmål i alle deler av konsernets virksomhet, fra valg av produkter og leverandører, via innkjøp og logistikkflyt til vårt tilbud; installasjoner, drift og service.

Bærekraftvurdert Instalco-prosjekt

Som et ledd i vårt bærekraftsprogram har vi vårt eget sertifiseringssystem, bærekraftvurdert Instalco-prosjekt. Formålet er å kunne tilby våre kunder en garanti for at vi har tatt viktige bærekraftsspørsmål i betraktning i alle deler av gjennomføringen av prosjektet. Kriteriene for at et prosjekt skal få klassifiseringen, innebærer spørsmål om arbeidssikkerhet, transport og levering, klimagevinst, gjenvinning og kildesortering, drifts- og servicevedlikehold, samt at leverandørene forventes å undertegne etiske retningslinjer som dekker verdsettingsspørsmål som lik behandling og anti-diskriminering.

For at et prosjekt skal få klassifiseringen og bli et bærekraftvurdert Instalco-prosjekt, kreves at prosjektet oppfyller samtlige seks indikatorer.

Samfunnsnytte

Instalcos ambisjon er å bidra hver dag til samfunnsnytte gjennom klimasmarte og energieffektive installasjoner, som fører til lavere ressursforbruk. Vi bestreber oss alltid på å gjøre oss samfunnsnyttige ved å hjelpe våre kunder å redusere deres miljøpåvirkning, få lavere energiforbruk og øke bevisstheten rundt produkt- og materialevalg, transport, avfallshåndtering og kildesortering.

Konsernet skal også bidra til å oppnå samfunnsgevinst gjennom sentrale initiativer og samarbeid med organisasjoner som arbeider for et bedre miljø og en mer bærekraftig planet.

Kundetilfredshet

Instalcos virksomhet drives i nært samarbeid med kunden, der vi prosjekterer og installerer fremtidssikrede og energieffektive systemer. Foreslått tekniske løsninger skal kjennetegnes av høy driftssikkerhet, energieffektivitet, lave livssykluskostnader, personalsikkerhet og høy kvalitet.

Innen Instalco har vi lange relasjoner til mange av våre kunder og generelt en høy andel tilbakevendende kunder. Vår ambisjon er alltid å tilby best tenkelig service til våre kunder. 

Fornøyde kunder er tilbakevendende kunder, og med høy kundetilfredshet skapes vekst.

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland