Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt

En central del i Instalcos hållbarhetsarbete är certifieringssystemet ”Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt”. Syftet med certifieringen är att kunna erbjuda våra kunder en garanti för att vi har beaktat viktiga hållbarhetsfrågor i alla delar av projektets genomförande.

Kriterierna för att ett projekt ska erhålla klassificeringen inbegriper frågor om arbetssäkerhet, transporter och leveranser, klimatnytta, återvinning och källsortering, service via hållbarhetsavtal samt att leverantörerna förväntas underteckna en uppförandekod som täcker värderingsfrågor som likabehandling och anti-diskriminering.

Certifieringen som Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt är en kvalitetsstämpel för såväl projektet, för kunden som för Instalco med det utförande dotterbolaget och dess medarbetare.

Kriterier för Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt:

  • Genomgång av Instalcos program Trygg medarbetare
  • Leverantörer har undertecknat Instalcos uppförandekod för leverantörer
  • Projektet bidrar till klimatnytta
  • Leveransplan har upprättats
  • Källsortering av material och avfallshantering
  • Kunden har erbjudits ett hållbarhetsavtal/serviceavtal

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland