Bærekraftvurdert Instalco-prosjekt

En sentral del av Instalcos bærekraftsarbeid er sertifiseringssystemet “Bærekraftvurdert Instalco-prosjekt”. Formålet med sertifiseringen er å kunne tilby våre kunder en garanti for at vi har tatt viktige bærekraftsspørsmål i betraktning i alle deler av gjennomføringen av prosjektet.

Kriteriene for at et prosjekt skal få klassifiseringen, innebærer spørsmål om arbeidssikkerhet, transport og levering, klimagevinst, gjenvinning og kildesortering, service via bærekraftsavtale, samt at leverandørene forventes å undertegne etiske retningslinjer som dekker verdsettingsspørsmål som lik behandling og anti-diskriminering.

Sertifiseringen som bærekraftvurdert Instalco-prosjekt er et kvalitetsstempel for prosjektet, for kunden såvel som for Instalco, med det implementerende datterselskapet og dets ansatte.

Kriterier for bærekraftvurdert Instalco-prosjekt:

  • Gjennomgang av Instalcos program Trygg medarbeider
  • Leverandører har undertegnet Instalcos etiske retningslinjer for leverandører
  • Prosjektet bidrar til klimagevinst
  • Leveringsplan er opprettet
  • Kildesortering av materiale og avfallshåndtering
  • Kunden er tilbudt en bærekraftsavtale/serviceavtale

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland