Samarbeidsinitiativ

Samarbeid med Naturvernforbundet

Instalco og Naturvernforbundet samarbeider for renere vann og for å redusere forekomsten av legemidler i naturen. Samarbeidet gjør det mulig for Naturvernforbundet å kunne intensivere arbeidet med rensing av vann og legemiddelutslipp, som på den måten bidrar til renere vann i Sverige, fremfor alt i Østersjøen.

Legemidler er en globalt forekommende forurensning i vannløp. Legemiddelforurensning i miljøet kan hemme forplantningsevne, påvirke atferd hos arter som lever i vannet, og være giftige for andre. Antibiotikaresistens er et eksempel på et økende globalt problem, fremskyndet av disse forurensningene.

- Rensing av vann og luft ligger oss varmt på hjertet. Vi installerer daglig vann- og luftrenseanlegg og vil skape bedre miljø ved å bidra med det vi kan. Som en del av vårt bærekraftsarbeid, innleder vi derfor et samarbeid med Naturvernforbundet for å minimere spredningen av legemidler i våre vassdrag, sier Robin Boheman, Adm. dir. og konsernsjef i Instalco.

Beskytter Østersjøen
Naturvernforbundet og Instalco beskytter Østersjøen og Sveriges andre livsviktige vann. for å sikre rent drikkevann og levende vannmiljø for fremtidige generasjoner, ønsker partene å se en reduksjon i utslipp av miljøgifter.

- Vi er veldig glad for å få muligheten til å gire opp arbeidet vårt med giftfritt miljø og kunne fokusere litt ekstra på vannmiljøet. Legemiddelrester og andre uønskede stoffer i våre vann kan påvirke både dyre- og plantelivet, samt oss mennesker. Det viktigste er at de ikke havner i vannet til å begynne med, men når det har skjedd, må vi forsøke å få det bort i så stor grad som mulig, sier Karin Lexén, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Instalcos og Naturvernforbundets samarbeid er i utgangspunktet treårig. Støtten fra Instalco kommer til å utgjøre et bidrag som skal brukes til å beskytte og bevare Østersjøen og andre vann i Sverige. Dette skal blant annet gjøres ved å produsere rapporter, gjennomføre informasjonskampanjer og politisk påvirkning for en bærekraftig legemiddelproduksjon.

Samarbeid med Wayout

Instalco og Wayout International samarbeider for å øke tilgang til rent vann i utsatte områder i verden. Svenska Wayout utvikler mikrofabrikker for lokal rensing av vann til brukbart drikkevann.

For mange mennesker i verden er brukbart drikkevann en mangelvare. Wayout produserer nøkkelferdige mikrorenseanlegg for lokal produksjon og distribusjon av rent drikkevann. Anleggene distribueres til utsatte områder i verden.

- Rent drikkevann burde være en rettighet for alle mennesker, men dessverre er rent vann ikke noen selvfølge i mange deler av verden. Rensing og behandling av vann er sentralt hos Instalco og noe vi brenner for. Derfor vil vi bidra med det vi kan, sier Robin Boheman, Adm. dir. i Instalco.

Et mikroanlegg kan produsere 150 000 liter drikkevann i måneden og reduserer miljøskadelige skritt som tapping, transport og søppeltømming av plastflasker. I de 15 kvadratmeter store mikroanleggene remineraliseres og gjenbrukes det rene vannet som drikkevann eller som basis i andre drikker. Det helautomatiserte systemet er utviklet for å drives av solceller.

– Vi er svært glad for å innlede samarbeidet med Instalco og få del i deres kompetanse. Hvis det er noe vi har forstått i dette pandemiåret, er det at dett ikke lenger er mulig å sette sin lit til globale verdikjeder. Vi mennesker må tenke på om vi trenger å begynne å produsere lokalt, og vi må bli selvforsørgende på en bærekraftig måte, sier Ulf Stenerhag, Adm. dir. for Wayout.

Instalco har innenfor rammen for sitt bærekraftsprogram inngått et samarbeid med Wayout International. Samarbeidet gjør det mulig for Wayout å intensivere arbeidet med produksjon og distribusjon av mikrorenseanlegg til områder i verden med mangel på brukbart drikkevann. Mikroanleggene bygges i København og sendes nøkkelferdige til brukere over hele verden.

Samarbeid med Universeum

Innenfor rammene for bærekraftsprogrammet samarbeider Instalco med Universeum, Sveriges nasjonale vitenskapssenter i Göteborg. Samarbeidet tar sikte på kunnskapsutvikling innen bærekraftsområdet.

Gjennom samarbeidet støtter Instalco Universeums oppdrag med å styrke Sveriges kompetanseforsyning og innovasjonskraft, og bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling.

– Ett av våre delmål i vårt bærekraftsarbeid innen Instalco er å bidra til samfunnsgevinst. Det gjør vi hver dag gjennom våre klimasmarte og energieffektive anlegg. Vi gjør det også gjennom samarbeid med organisasjoner som virker for et bedre og mer bærekraftig samfunn. Vi vil skape et bedre miljø ved å bidra med det vi kan, og der passer samarbeidet med Universeum godt, sier Robin Boheman, Adm. dir. i Instalco.

Instalcos støtte skal brukes i Universeums arbeid for å utvikle Sverige på en bærekraftig måte innen:

  • styrking av kompetanseforsyning, konkurranse kraft og innovasjonsevne,
  • styrking av forskning, utdanning og folkeopplysning,
  • handlingskraft for bærekraft innenfor rammene for Agenda 2030, FNs 17 globale mål.

Samarbeidet skal løfte frem betydningen av bærekraft ut fra flere forskjellige perspektiv, og bidra til kunnskapsutvikling for flere ulike målgrupper for en bærekraftig samfunnsutvikling. 

Samarbeid med Svenska Bussarna

Instalco støtter prosjektet Svenska Bussarna i deres hjelpearbeid i Ukraina. Prosjektet har hjulpet mange mennesker i nød og et land med behov for hjelp.

Svenska Bussarna er et ideelt prosjekt der frivillige i Sverige samler inn og ved hjelp av busser transporterer utstyr og nødvendigheter fra Sverige til Ukraina.

Svenska Bussarna har kontakt med lokale hjelpeorganisasjoner og myndigheter, samt ordner sponsing fra bedrifter og privatpersoner. I Instalcos støtte inngår økonomisk støtte og utover det har det skjedd private innsamlinger innen Instalco-konsernet.

– Da jeg fikk høre om prosjektet, kjente jeg at vi innen Instalco skulle støtte dette fantastiske initiativet. Vi har sponset prosjektet med tid som våre medarbeidere har lagt ned og stått for en av bussene og en kjølebil, samt en del andre kostnader som har gjort dette utrolige hjelpearbeidet mulig. jeg er stolt av at vi kan bidra, samt at vi har medarbeidere som er villige til å tilby sin hjelp når det trengs aller mest, sier Robin Boheman, Adm. dir. i Instalco.

Svenska Bussarna og deres frivillige har, i tillegg til å levere innsamlet materiale, også hjulpet familier, kvinner og barn som har passert grensen fra Ukraina, til å forflytte seg til tryggere steder i Europa.

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland