Samarbetsinitiativ

Samarbete med Naturskyddsföreningen

Instalco och Naturskyddsföreningen samarbetar för ett renare vatten och för att minska förekomsten av läkemedel i naturen. Samarbetet möjliggör för Naturskyddsföreningen att kunna intensifiera arbetet kring vattenrening och läkemedelsutsläpp vilket på så vis bidrar till renare vatten i Sverige, framför allt i Östersjön.

Läkemedel är en globalt förekommande förorening i vattendrag. Läkemedelsföroreningar i miljön kan hämma fortplantningen, påverka beteendet hos vattenlevande arter och vara giftiga för andra. Antibiotikaresistens är ett exempel på ett växande globalt problem påskyndat av dessa föroreningar.

- Rening av vatten och luft ligger oss varmt om hjärtat. Vi installerar dagligen vatten- och luftreningsanläggningar och vill skapa en bättre miljö genom att bidra med det vi kan. Som en del av vårt hållbarhetsarbete inleder vi därför ett samarbete med Naturskyddsföreningen för att minimera spridningen av läkemedel i våra vatten, säger Robin Boheman, vd och koncernchef Instalco.

Värnar om Östersjön
Naturskyddsföreningen och Instalco värnar om Östersjön och Sveriges andra livsviktiga vatten. För att säkerställa rent dricksvatten och levande vattenmiljö för framtida generationer vill parterna se en minskning av utsläpp av miljögifter.

- Vi är väldigt glada över att få möjligheten att växla upp vårt arbete med giftfri miljö och kunna fokusera lite extra på vattenmiljön. Läkemedelsrester och andra oönskade ämnen i våra vatten kan påverka både djur- och växtlivet och oss människor. Det viktigaste är att de inte hamnar i vattnet till att börja med, men när så är fallet måste vi försöka få bort det i så stor utsträckning som möjligt säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Instalcos och Naturskyddsföreningens samarbete är initialt treårigt. Stödet från Instalco kommer att utgöra ett bidrag som ska användas till att värna om, och bevara Östersjön, och andra vatten i Sverige. Detta ska bland annat göras genom framtagande av rapporter, genomförande av informationskampanjer och politisk påverkan för en hållbar läkemedelsproduktion.

Samarbete med Wayout

Instalco och Wayout International samarbetar för att öka tillgången till rent vatten i utsatta områden i världen. Svenska Wayout utvecklar mikrofabriker för lokal rening av vatten till tjänligt dricksvatten.

För många människor i världen är tjänligt dricksvatten en bristvara. Wayout producerar nyckelfärdiga mikroreningsfabriker för lokal produktion och distribution av rent dricksvatten. Anläggningarna distribueras till utsatta områden i världen.

-Rent dricksvatten borde vara en rättighet för alla människor, men tyvärr är rent vatten på många ställen i världen inte en självklarhet. Rening och hantering av vatten är centralt inom Instalco och något vi brinner för, därför vill vi bidra med det vi kan, säger Robin Boheman, vd för Instalco.

En mikrofabrik kan producera 150 000 liter dricksvatten i månaden och minskar miljöskadliga steg som buteljering, transport och sophantering av plastflaskor. I de 15 kvadratmeter stora mikrofabrikerna återmineraliseras och används det renade vattnet som dricksvatten eller som bas i andra drycker. Det helautomatiserade systemet är utvecklat för att drivas av solceller.

-Vi är mycket glada att inleda samarbetet med Instalco och att få ta del av deras kompetens. Om det är något vi förstått det här pandemiåret så är det att det inte längre är möjligt att förlita sig på globala värdekedjor. Vi människor måste tänka om, vi behöver börja producera lokalt och vi behöver bli självförsörjande på hållbart sätt, säger Ulf Stenerhag, vd för Wayout.

Instalco har inom ramen för sitt hållbarhetsprogram ingått samarbete med Wayout International. Samarbetet möjliggör för Wayout intensifiera arbetet med produktion och distribution av mikroreningsfabriker till områden i världen med brist på tjänligt dricksvatten. Mikrofabrikerna byggs i Köpenhamn och skickas nyckelfärdiga till användare över hela världen.

Samarbete med Universeum

Inom ramen för hållbarhetsprogrammet samarbetar Instalco med Universeum, Sveriges nationella vetenskapscenter i Göteborg. Samarbetet syftar till kunskapsutveckling inom hållbarhetsområdet.

Genom samarbetet stödjer Instalco Universeums uppdrag att stärka Sveriges kompetensförsörjning och innovationskraft och bidrag till en hållbar samhällsutveckling.

- Ett av våra delmål i vårt hållbarhetsarbete inom Instalco är att göra samhällsnytta. Det gör vi varje dag genom våra klimatsmarta och energieffektiva installationer. Vi gör det också genom samarbeten med organisationer som verkar för ett bättre och mer hållbart samhälle. Vi vill skapa en bättre miljö genom att bidra med det vi kan och där passar samarbetet med Universeum väl in, säger Robin Boheman, vd Instalco.

Instalcos stöd ska användas i Universeums arbete för att utveckla Sverige hållbart inom:

  • stärkt kompetensförsörjning, konkurrenskraft och innovationsförmåga
  • stärkt forskning, utbildning och folkbildning
  • handlingskraft för hållbarhet inom ramen för Agenda 2030, FN:s 17 globala mål

Samarbetet ska lyfta fram vikten av hållbarhet utifrån flera olika perspektiv och bidra till kunskapsutveckling för flera olika målgrupper för en hållbar samhällsutveckling. 

Samarbete med Svenska Bussarna

Instalco stöttar projektet Svenska Bussarna i deras hjälpinsats i Ukraina. Projektet har hjälpt många människor i nöd och ett land i behov av hjälp.

Svenska Bussarna är ett privat välgörenhetsinitiativ som startades av sju kompisar från Stockholm den 28 februari 2022. Svenska Bussarna har skänkt 59 fordon, fyra ambulanser, cirka 150 ton förnödenheter, hjälpt över 700 kvinnor och barn till säkerhet i Sverige och andra länder inom Europa samt delat ut ungefär 300 julklappar till barn i Ukraina. Svenska Bussarna jobbar projektbaserat och anpassar sig ständigt efter situationen i Ukraina så att det som doneras är det som behövs mest, just då.

Svenska Bussarna har kontakt med lokala hjälporganisationer och myndigheter samt ordnar sponsring från företag och privatpersoner. I Instalcos stöd ingår ekonomisk stöttning, utöver det har det skett privata insamlingar inom Instalcokoncernen.

– När jag fick höra om projektet kände jag att vi inom Instalco skulle stötta detta fantastiska initiativ. Vi har sponsrat projektet med tid som vår medarbetare lagt ner och stått för en av de första bussarna som kördes ner, en kylbil, ett antal elverk samt övriga kostnader som gjort detta otroliga hjälparbete möjligt. Jag är stolt att vi kan bidra samt att vi har medarbetare som är villiga erbjuda sin hjälp när det behövs som mest, säger Robin Boheman, vd i Instalco.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland