Bærekraftsmål

Instalco har en rekke målsettinger for hvert fokusområde innen bærekraftsprogrammet. Målene settes opp og følges opp hvert år.

Trygg og utviklende arbeidsmiljø

Nulltoleranse for ulykker på arbeidsplassen

Innrapporterte ulykker på arbeidsplasser som førte til sykefravær
Mål: 0 %

 

Trivsel, helse og trygghet

Medarbeidere som er fornøyd med sin arbeidssituasjon som helhet
Mål: >20 eNPS

Personalomsetning
Mål: <10 %

Sykefravær
Mål: <5 %

 

Utviklingsmuligheter

Medarbeidere som har deltatt i utdanning i Instaloskolen
Mål: >250

Medarbeidere som opplever at de tilbys utviklingsmuligheter
Mål: >75 %

Bærekraftige installasjoner

Bærekraftvurdert Instalco-prosjekt

Prosjekt som er sertifisert som bærekraftvurdert Instalco-prosjekt
Mål: >120

 

Samfunnsnytte

Deltakelse i sentrale initiativer som bidrar til samfunnsnytte
Instalco er medlemmer i FNs samarbeidsinitiativ Global Compact og bransjeforeningen mot ulykker på arbeidsplassen Hold på null. 

Moden ledelse

Forretningsetikk

Anmeldte, bekreftede tilfeller av brudd mot etiske retningslinjer gjennom varslerfunksjonen
Mål: 0

 

Samfunnsansvar

Antall lærlinger i konsernet
Mål: >300

Resultat

Les mer om resultatet før hvert mål i 2023

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland