Hållbarhetsmål

Instalco har en mängd målsättningar för varje fokusområde inom hållbarhetsprogrammet. Målen sätts och följs upp på årlig basis.

Trygg och utvecklande arbetsmiljö

Nollvision mot arbetsplatsolyckor

Inrapporterade arbetsplatsolyckor som lett till sjukfrånvaro
Mål: 0%

 

Trivsel, hälsa och trygghet

Medarbetare som är nöjda med sin arbetssituation som helhet
Mål: >20 eNPS

Personalomsättning
Mål: <10%

Sjukfrånvaro
Mål: <5%

 

Utvecklingsmöjligheter

Medarbetare som har deltagit i utbildning i Instalcoskolan
Mål: >250

Medarbetare som upplever att de erbjudits utvecklingsmöjligheter
Mål: >75%

Hållbara installationer

Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt

Projekt som certifierats som Hållbarhetsklassade Instalcoprojekt
Mål: >120

 

Samhällsnytta

Deltagande i centrala initiativ som bidrar till samhällsnytta
Instalco är medlemmar i FN:s samarbetsinitiativ Global Compact och branschföreningen mot arbetsplatsolyckor Håll Nollan. 

Moget ledarskap

Affärsetik

Anmälda, bekräftade fall av brott mot uppförandekoden genom visselblåsarfunktionen
Mål: 0

 

Samhällsansvar

Antal lärlingar i koncernen
Mål: >300

Utfall

Läs mer om resultatet för varje mål under 2023

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland