Trygg medarbeider

Som en del av bærekraftsprogrammet inngår Trygg medarbeider, et program som arbeidsleder skal gå gjennom med sine respektive medarbeidere ved oppstart av hvert nye prosjekt, som skal sertifiseres som et bærekraftvurdert Instalco-prosjekt. Programmet Trygg medarbeider tar opp spørsmål om det sosiale perspektivet på arbeidsplassen ved siden av regler og rutiner for å unngå fysiske skader.

Arbeidsmiljøspørsmål er en integrert del av virksomheten, og konsernet jobber bevisst og systematisk for et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Den overgripende målsettingen er å jobbe for en trygg, sikker og sunn arbeidsplass som fremmer medarbeidernes og bedriftens utvikling. Spørsmål som gjelder arbeidsmiljø skal være naturlig for ansatte så vel som sjefer å våge å ta opp og diskutere i det daglige arbeidet.

Instalco skal ha et godt arbeidsklima som støtter samarbeid og motvirker mobbing og trakasserier, og samarbeidet på arbeidsplassen skal preges av respekt og forståelse for hverandre og våre ulikheter. Vi skal samarbeide, bry oss om hverandre og hjelpe hverandre også når det oppstår problemer og kriser.

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland