Trygg medarbetare

Som en del i hållbarhetsprogrammet ingår Trygg medarbetare, ett program som arbetsledare ska gå igenom med sina respektive medarbetare vid uppstarten av varje nytt projekt som ska certifieras som ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt. Programmet Trygg medarbetare tar upp frågor ur det sociala perspektivet på arbetsplatsen vid sidan av regler och rutiner för att undvika fysiska skador. 

Arbetsmiljöfrågor är en integrerad del av verksamheten, och koncernen arbetar medvetet och systematiskt för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Den övergripande målsättningen är att eftersträva en trygg, säker och hälsosam arbetsplats som främjar såväl medarbetarnas som företagets utveckling. Frågor som relaterar till arbetsmiljö ska vara naturligt för såväl anställda som chefer att i det dagliga arbetet kunna och våga ta upp och diskutera.

Instalco ska ha ett gott arbetsklimat som stöder samarbete och motverkar mobbning och trakasserier, och samarbetet på arbetsplatsen ska präglas av respekt och förståelse för varandra och våra olikheter. Vi ska samverka, bry oss om varandra, och hjälpas åt också när det uppstår problem och kriser. 

Trailer: Trygg, säker och hälsosam arbetsplats
Inom Trygg medarbetare tar vi upp det sociala perspektivet på arbetsplatserna och hur vi tar hand om varandra vid sidan av de vanliga säkerhetsreglerna. 

 

 

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland