Nyheter

Instalco starter nytt forretningsområde for teksnisk rådgivning

Instalco starter nytt forretningsområde for teksnisk rådgivning

2020-12-17

prosjektering. Centralt i det nye forretningsområdet blir selskapet INTEC, som ledes av Anders Lundin. Anders går også inn i Instalcos konsernledelse.…

>>>
Instalco kjøper elektroentreprenør i Nord-Norge

Instalco kjøper elektroentreprenør i Nord-Norge

2020-12-16

Instalco ekspanderer ved oppkjøp av JB Elektro AS. Oppkjøpet er første skritt mot Instalcos etablering i Nord-Norge.

>>>
Instalco ekspanderer innen service i Norge

Instalco ekspanderer innen service i Norge

2020-12-11

Instalco vokser i Norge innen varme og sanitær (VS) ved å kjøpe opp Metro Rørleggerservice AS. Metro holder til i Bærum utenfor Oslo, og i 2019 omsatt…

>>>
Instalco har signert en ny kontrakt med Veidekke Entreprenør AS

Instalco har signert en ny kontrakt med Veidekke Entreprenør AS

2020-11-30

Instalcoselskapet Romerike Elektro AS har signert en ny kontrakt med Veidekke Entreprenør AS. Oppdraget gjelder elektro installasjoner i forbindelse m…

>>>
Instalco har fått i oppdrag å bygge ny sykkelvelodrom i Norge

Instalco har fått i oppdrag å bygge ny sykkelvelodrom i Norge

2020-11-24

Det norske Instalco-selskapet Vito har fått i oppdrag å utføre VVS-arbeider med byggingen av et nytt sykkelsenter med velodrom i Asker utenfor Oslo. O…

>>>
Instalco deltar i bygget av ny brannstasjon på Lillehammer

Instalco deltar i bygget av ny brannstasjon på Lillehammer

2020-11-24

Det norske Instalcoselskapet Haug og Ruud VVS AS har fått i oppdrag å delta i et samspillsprosjekt i forbindelse med byggingen av Lillehammers nye bra…

>>>
AS Elektrisk får installasjonsoppdrag med HENT

AS Elektrisk får installasjonsoppdrag med HENT

2020-11-24

Det norske Instalcoselskapet AS Elektrisk har fått oppdraget med å utføre elektroarbeidene i forbindelse med etablering av nytt omsorgsbygg i Hurum ko…

>>>
Instalco etablerer seg i Lillehammer

Instalco etablerer seg i Lillehammer

2020-11-24

Instalco etablerer seg i nytt geografisk marked i Norge, og fortsetter å vokse gjennom oppkjøpet av VVS selskapet Medby AS. Med dette oppkjøpet etable…

>>>
Instalco kjøper ytterligere ett selskap i Kristiansand

Instalco kjøper ytterligere ett selskap i Kristiansand

2020-11-24

Instalco ekspanderer i Sør Norge gjennom oppkjøp av ventilasjonsselskapene innen Ventec gruppen, i Kristiansand og Grimstad.

>>>
Instalco kjøper videre på Lillehammer

Instalco kjøper videre på Lillehammer

2020-11-24

Instalco ekspanderer i Innlandet fylke - Norge gjennom oppkjøpet av VVS-selskapet Haug og Ruud VVS AS på Lillehammer. Oppkjøpet er et skritt mot å bli…

>>>
Instalco etablerer seg i nytt marked i Norge

Instalco etablerer seg i nytt marked i Norge

2020-11-24

Instalco etablerer seg i nytt geografisk marked i Norge, og fortsetter å vokse gjennom oppkjøpet av VVS selskapet Moi Rør AS. Med dette oppkjøpet etab…

>>>