Våre verdier

Instalco drives med de følgende tre viktigste begrepene i aktivitetene sine, som utgjør Instalcos kjerneverdier: "Nyvinnende tenking, effektivt samarbeid".

Verdiene våre gir kundene klare løfter for Instalco og Instalco-selskapene. De beskriver hvordan Instalco virker hver dag.

  • Nytenking
    Vi har enkle kontaktveier og leverer omfattende løsninger mellom ulike teknologiområder. Vi fokuserer på kvalitet og bærekraft.

  • Effektivitet
    Vi har effektive prosesser for hvert oppdrag, en liten organisasjon og en moden ledelse. Vi forenkler arbeidet hver dag både internt og hos kundene våre.

  • Samarbeid
    Vi jobber nært med kundene våre og vi samarbeider internt. Vi er engasjert i målsetningene våre og vi lytter til, og lærer av hverandre.

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland