Instalco-modellen

Vi ønsker å sette våre datterselskaper i stand til å vokse seg sterkere og å opprettholde gründerånden som har gitt dem suksess. Instalco-modellen er utformet for å kapitalisere fordelene av både sterk, lokal tilstedeværelse og delte funksjoner.

Virkelig desentralisering

Instalco har en flat organisasjon og en svært desentralisert styringsmodell. Hvert selskap fortsetter å være ansvarlig for sin egen strategi, sine egne kunder, sine egne ansatte, ekspertise og resultater. Vi ønsker å utvikle grunderholdninger i våre datterselskaper, ikke å fjerne dem.

Hos Instalco beholder hvert selskap sitt navn, merke og kultur. Målsetningen er å opprettholde sterke lokale forbindelser og ansvar for kontrollen og å utføre prosjekter.

 

Samarbeid for vekst

Innenfor Instalco arbeider vi med det vi kaller "Best practice". Dette innebærer at vi deler det beste fra alle datterselskapene, noe som skaper en svært god kunnskapsutvikling i gruppen. Vi lærer av hverandre og bruker de beste metodene.

Sentralt i Instalcos ide er evnen til å tilby kundene til de enkelte datterselskapene tverrfaglige løsninger og selge på tvers av organisasjonen via samarbeid mellom enhetene.

I mange tilfeller arbeider vi med flere enn ett Instalco-selskap på det samme prosjektet.

I Instalco blir gründerne del av et sterkt team, en elitegruppe som opptrer sammen. Datterselskapene konkurrerer, støtter og utvikler hverandre.

 

Sentral koordinering

Instalcos sentrale organisasjon er begrenset til å utføre de funksjonene som det er anmodet om fra de lokale enhetene, og som skaper verdier for disse.

Kostnadssynergier oppnås ved å forhandle og koordinere kontrakter sentralt, som for innkjøp og forsikring. Den sentrale organisasjonen støtter også de lokale enhetene i forretningsutvikling, strategisk planlegging, ressursplanlegging og oppkjøp.

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland