Optimalisering av forgassere for fornybar gassproduksjon

Höganäs er en av verdens største produsenter av metallpulver, som blant annet brukes til kjøretøykomponenter. Instalco-selskapet App Start-Up har vært med på å optimalisere et gassifiseringsanlegg som produserer ren energigass for produksjon av metallpulver.

I Höganäs' anlegg på Kullahalvøya produseres det en stor mengde jern og metallpulver hvert år. Pulveret brukes blant annet til fremstilling av kjøretøykomponenter, elektriske motorer og sveisematerialer. Jernpulveret produseres i vår egen prosess, hvor jernmalm reduseres til rent jern med kull ved høy temperatur med varme skapt av brennende gass.

Til nå har naturgass blitt brukt i forbrenningsprosessen, noe som fører til uønskede utslipp. Nå har Cortus Energy utviklet en måte å produsere syntesegass eller såkalt energigass som er ren og fornybar. Energigassen skapes ved gassifisering av biomasse, i form av treflis.

Produksjonen er testet i liten skala, i et anlegg i Köping, som nå er oppskalert og testes i industriell skala ved Höganäs. Instalco-selskapet App Start-Up har deltatt i prosjektet i idriftsetting og teknisk support ved begge anleggene.

– I dette unike prosjektet er vår misjon å optimalisere, justere og administrere igangkjøringen av anlegget, rett og slett for å støtte og få alle de ulike prosessdelene til å fungere sammen. Det er mange steg i prosessen, alt fra hvordan flis må tørkes på riktig måte for å forgasses til hvordan energigassen skapes og igjen brennes for å oppnå riktig temperatur for metallpulveret på Höganäs, sier Johan Löfström, prosjektleder i App Start-Up.

– Ved Cortus-anlegget i Höganäs har vi leid inn App Start-Up for å evaluere, forbedre og optimere driften av en ny forgasser av typen WoodRoll. Når anlegget er klart, vil det kunne produsere 6 MW ren energigass for Höganäs og erstatte naturgass i deres prosesser. Ved full drift betyr det en reduksjon i fossilt CO2-utslipp på 10 000 tonn per år, sier Rolf Ljunggren, gründer og visepresident i Cortus Energi.

App Start-Up er et konsulentselskap i energibransjen, som har spesialisert seg på prosjektgjennomføring og igangkjøring av energianlegg. App Start-Up tilbyr tjenester innen automasjon, elektrokonstruksjon, elkraft, prosesskontroll og instrumentering.

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland