Åpenhetsloven

Åpenhetsloven - Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Norge).

Instalco AB Divisjons Norges datterselskap har forpliktet seg til å arbeide med aktsomhetsvurderinger, og rapporterer årlig på dette. Dette gjør vi som et ledd i Instalcos helthetlige arbeide med bærekraft, som tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

Instalcos arbeide med bærekraft og samfunnsansvar er kontinuerlig og vi har utført aktsomhetsvurderinger med sikte på å kartlegge, forebygge og begrense negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Redegjørelse aktsomhetsvurderinger rapporteringsåret 2022

For henvendelser vedrørende åpenhetsloven kan du kontakt oss på e-post: apenhetsloven@instalco.se

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland