Trygg og utviklende arbeidsmiljø

Instalco skal tilby et stimulerende arbeidsmiljø med rom for kompetanseutvikling basert på virksomhetens behov. En arbeidshverdag i Instalco skal styrke den enkelte medarbeiders kompetanse, som igjen fører til at vi blir mer attraktive som arbeidsgivere.

Nulltoleranse for ulykker på arbeidsplassen

Instalco skal ha et trygt og sikkert arbeidsmiljø som er sunt, helsefremmende og fritt for narkotika.

Arbeidsmiljøet skal bidra til å motvirke risikoen for sykdom eller ulykker. Vi jobber kontinuerlig med sikkerhetsrelaterte spørsmål og for et trygt arbeidsmiljø med sikte på å unngå skader og ulykker på arbeidsplassene våre.

Trivsel, helse og trygghet

Vi beskytter våre medarbeideres helse og sikkerhet og bestreber oss på å skape et arbeidsmiljø preget av trivsel og fellesskap. Instalco skal tilby et stimulerende arbeidsmiljø for våre medarbeidere. En viktig del av dette er Instalco-Klubben, som er et personalfond hvis formål er å oppmuntre og premiere personalaktiviteter som skaper sosialt fellesskap og fremmer god helse.

Utviklingsmuligheter

Ved å sørge for gode utviklingsmuligheter, kan vi tilby våre medarbeidere god karriereutvikling innen bedriften samtidig som spesialistkompetansen sikres og kundetilbudet styrkes. Det skal være utviklende å jobbe i Instalco, og det skal styrke medarbeideres kompetanse og individuelle utvikling. Individer skal vokse med arbeidsoppgaver og utdanning som gir utfordring og stimulans.

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland