Vårt bærekraftsprogram

Bærekraftige installasjoner i verdensklasse

Instalco driver det konsernomfattende bærekraftsprogrammet Bærekraftige installasjoner, med tre fokusområder som har til hensikt å styrke holdbarhetsarbeidet for å kunne levere bærekraftige installasjoner i verdensklasse. Vår ambisjon er å bidra hver dag til samfunnet gjennom klimasmarte, energieffektive installasjoner, som fører til lavere ressursforbruk og dermed en mer bærekraftig planet.

Våre tre fokusområder

Trygg og utviklende arbeidsmiljø

En arbeidshverdag i Instalco skal styrke den enkelte medarbeiders kompetanse, som igjen fører til at vi blir mer attraktive som arbeidsgivere. Instalco skal tilby et stimulerende arbeidsmiljø.

Bærekraftige installasjoner

Instalco arbeider med bærekraftspørsmål i alle deler av konsernets virksomhet, fra valg av produkter og leverandører, via innkjøp og logistikkflyt til vårt tilbud; installasjoner, drift og service.

Moden ledelse

Instalcos verdigrunnlag tar utgangspunkt i at alle mennesker har lik verdi. Vi jobber aktivt for at ingen ansatte eller arbeidssøkende hos oss skal diskrimineres, og vi aksepterer derfor ikke diskriminering på noen måte.

Bærekraftsrapport

Mer informasjon

Bærekraftsrapporten inngår i Instalcos årsregnskap som er samlet på siden Investorer. Den siste rapporten vises nedenfor.

Bærekraftsrapport 2022 (English)
Målsettinger

Instalcos bærekraftsmål

Instalco har en rekke målsettinger for hvert fokusområde innen bærekraftsprogrammet. Målene settes opp og følges opp hvert år.

Bærekraftsmål
Bærekraftskontakt
INSTALCO

Fredrik Trahn

Kommunikasjons- og bærekraftssjef

fredrik.trahn@instalco.se +46 (0) 70 913 67 96

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland