Lærlingeprogrammet

Som en ledende aktør i installasjonsbransjen, bærer Instalco et stort samfunnsansvar. Lærlingeprogrammet er en viktig del av Instalcos eksisterende virksomhet, men også en måte å trygge den langsiktige tilgangen til dyktige medarbeidere på.

Instalco bestreber seg på å pleie samarbeid med videregående skoler og yrkesutdanninger med sikte på å sikre at elevene får lære seg relevante emner i henhold til den nyeste teknologien, og samtidig får mulighet til praksis ute i virkeligheten.

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland