Bærekraft

Instalcos ambisjon er å bidra hver dag til samfunnsnytte gjennom klimasmarte og energieffektive tekniske installasjoner, som fører til lavere ressursforbruk.

Vi er spesialister innen strøm, VVS, ventilasjon, automatisering, industri- og teknisk konsultasjon. Med klimasmarte installasjoner sikrer vi lavere energiforbruk som sikrer samfunnet vårt i fremtiden.

Det er vårt bidrag til den grønne omstillingen.

Vårt bærekraftsprogram

Instalco driver det konsernomfattende bærekraftsprogrammet Bærekraftige installasjoner som har til hensikt å styrke bærekraftsarbeidet for å kunne levere bærekraftige installasjoner i verdensklasse.

Bærekraftsrapport 2023

Mer informasjon

Vår ambisjon er å bidra hver dag til en bærekraftig verden gjennom vår lokale tilstedeværelse og våre tekniske og energieffektive løsninger innen alle disipliner. Bærekraftsrapporten gir en mer detaljert beskrivelse av arbeidet vårt.

Bærekraftsrapport 2023 (English)
Felles verdier

Etiske retningslinjer

Instalco har felles etiske retningslinjer samt policyer og retningslinjer for blant annet miljø, bærekraft og arbeidsmiljø, samt etiske retningslinjer for leverandører, som gjennomgås hvert år og avgjøres av styret.

Etiske retningslinjer
Bærekraftskontakt
INSTALCO

Fredrik Trahn

Kommunikasjons- og bærekraftssjef

fredrik.trahn@instalco.se +46 (0) 70 913 67 96

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland