Instalco-klubben

Instalco skal tilby sine medarbeidere et stimulerende arbeidsmiljø. Med sikte på å stimulere og premiere aktiviteter som skaper sosialt fellesskap og helse for medarbeiderne, driver vi Instalco-Klubben, som er et internt personalfond for personaldrevne aktiviteter.

Grunnlaget for den populære Instalco-Klubben er at det skal være aktiviteter som er initiert og gjennomført av medarbeiderne, og alle i respektive datterselskaper skal ha mulighet til å delta. Aktivitetene kan være av sosial, kulturell eller fysisk natur og bestemmes av den eller de som søker om tilskudd fra fondet.

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland