Om Instalco

Elektrisk, HVAC, ventilasjon, industriell og teknisk rådgivning er våre spesialområder. Vi utfører design, installasjon, service og vedlikehold av eiendommer og fasiliteter i Sverige, Norge og Finland.

Vi reduserer energibruk gjennom klimasmarte og bærekraftige installasjoner.

Vi kan tilby utviklingsjobber, samarbeid og muligheter for å bli en del av Instalco. Sammen skaper vi synergier og samarbeid.

Idéen som understøtter Instalco

Hør på Per Sjöstrand, grunnlegger og styreformann, snakke om den grunnleggende ideen til Instalco.

 

 

Ti år med oppkjøp

Instalco startet driften i 2014 ved å kjøpe fem installasjonsselskaper, alle med lang erfaring i bransjen og en god fortjenestemargin.

Historikk

Desentralisert kultur

Instalco har en desentralisert struktur der virksomheten utføres i hver enhet i nær tilknytning til kunden, og med støtten fra en liten, sentral organisasjon.

Instalco-modellen

Nytenking effektivt samarbeid

Verdiene våre gir kundene klare løfter for Instalco og Instalco-selskapene. De beskriver hvordan Instalco virker hver dag

Kjerneverdier

Vil du videreutvikle selskapet ditt?

Hvis dere er rett selskap for oss, tilbyr vi stor merverdi i Instalco. Sammen skaper vi synergier og samarbeid.

Bli en del av Instalco

Kontakt oss

Finn våre hovedkontorer og medarbeidere.

Kontakt

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland