Stadig flere oppdrag med å installere ladebokser

Instalco-selskapet Nihlén Elmontage installerte 100 ladebokser i et prosjekt for Kaptenens Samfällighetsförening i Gøteborg. Nihlén er ett av flere Instalco-selskaper som vokser innen området og utfører stadig flere installasjoner av ladebokser for den grønne omstillingen.

For Nihlén Elmontage er dette selskapets hittil største ladeboksprosjekt.

– Vi ser en økt interesse fra stadig flere kunder som ønsker å installere ladebokser. Det er eiere av fast eiendom, byggefirmaer, sameieforeninger, borettslag og privatpersoner som er kundene, forteller Daniel Nihlén, Administrerende direktør i Nihlén Elmontage AB.

Han ser en sterk trend i at Nihlén Elmontage og andre Instalco-selskaper kommer til å gjennomføre stadig flere ladeboksprosjekter i tiden fremover.

– Kaptenens Samfällighetsförening bestilte ladebokser for samtlige parkeringsplasser i garasjen på eiendommen. En vanligere variant er at en borettslag velger å utruste ca. 20 prosent av plassene med ladebokser. Resten av plassene forberedes da for å kunne installere ladebokser senere, når flere beboere har behov for det.

Daniel Nihlén vil gjerne løfte frem at foreningen i dette prosjektet løp hele linen ut og valgte å satse på å gjøre el-bilkjøring mulig for samtlige beboere, uansett om de kjører el-bil i dag eller ikke. Ladeboksen som Nihlén Elmontage valgte er norske Easee Charge, en populær ladeboks blant privatpersoner og borettslag.

– Den er dessuten enkel å installere og har funksjoner som kan spare strømkostnader ved å lade smart på tidspunkter der strømmen er billigere.

I ladeboksen finnes en funksjon med dynamisk laste- og fasebalansering for å maksimere den tilgjengelige strømkapasiteten i bygningen.

– Utfordringen i dette prosjektet var å få lastbalanseringen til å fungere. Kunden ble fornøyd og vi har gjort en innsats for den grønne omstillingen.

Prosjektet Kaptenens Samfällighetsförening startet midt i august 2022 og ble avsluttet i begynnelsen av oktober samme år. Nihlén Elmontage anvendte fast pris og prosjektet er sertifisert som et bærekraftvurdert Instalco-prosjekt.

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland