Retningslinjer for personvern

1. Retningslinjer for personvern
Disse retningslinjene er generelle retningslinjer for Instalco-konsernet.
Instalco tar vare på ditt personvern og beskytter dine personopplysninger. Vi behandler bare personopplysninger når vi kan gjøre det og samtidig oppfyller lover og regler samt ivaretar interessentenes behov.

1.1. Samtykke
Når du bruker funksjoner på vår hjemmeside der du sender inn opplysninger eller spørsmål til oss via hjemmesiden, samtykker du til at vi behandler dine personopplysninger.

1.2. Behandlingsvarlig
Instalco AB og tilhørende datterselskap er hver for seg en behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som skjer innenfor virksomheten til hvert selskap.

1.3. Behandling av personopplysninger
Vi benytter personopplysninger i minst mulig grad, men i den grad som er nødvendig til blant annet:

  • for å oppfylle våre forpliktelser i forbindelse med oppdrag og tjenester
  • ledige stillinger eller henvendelser fra brukere som er generelt interessert i svar fra oss
  • ved øvrig kontakt med oss, for eksempel ved besøk på kontorene våre
  • når du deltar i ulike typer undersøkelser som vi utfører
  • når du er kunde eller leverandør hos oss

1.4. Registrerte opplysninger
Vi registrerer kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Ved visse tjenester samler vi også inn dine ønsker dersom du skulle velge å oppgi disse, som klesstørrelse eller ønsker om spesiell type kost. Tidspunkt for kontakt samt opplysninger om kontaktens art behandles hvis det er nødvendig.
Hvis du representerer en organisasjon, vil vi også registrere informasjon som din stilling samt andre opplysninger knyttet til denne rollen.

1.5. Formålet med behandling av personopplysninger
De personopplysningene som du oppgir til oss, blir lagret i vårt system og brukes til tiltenkte formål, og for å holde deg informert om tilbudene fra oss eller fra våre utvalgte samarbeidspartnere. Hvis du har angitt noen interesser, vil disse brukes for å velge ut de tilbudene som er relevante for deg.
Når du søker på ledige stillinger, sender oss henvendelser angående interesse for ansettelse hos oss, deltar i undersøkelser eller ønsker å bli kontaktet av oss, vil vi kun benytte personopplysningene dine til det formålet du oppgir dem for.

1.6. Overføring av personopplysninger
Vi overfører kontaktopplysninger mellom våre selskaper eller andre samarbeidspartnere som hjelper oss med å innfri de forpliktelsene vi har overfor deg som kunde.

1.7. Lagring av opplysninger
Vi vil kun beholde personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å kunne innfri våre forpliktelser eller i henhold til det som kreves av lover og forordninger.

1.8. Sikkerhet og beskyttelse av personopplysninger
Mor- og datterselskap har truffet nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene mot uberettiget adgang, forandring og ødeleggelse.

1.9. Rettelser og registerutskrifter
Du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Hvis du oppdager feilaktige personopplysninger om deg, kan du anmode om at de korrigeres eller fjernes. Ta først kontakt med din vanlige kontaktperson i det aktuelle selskapet.
En gang i året kan du kostnadsfritt be om registerutskrift på de personopplysningene vi har om deg. Det gjøres med skriftlig forespørsel som skal inneholde ditt personnummer og din adresse, i tillegg til at den må være signert av deg. Vi sender utskriften til din folkeregistrerte adresse.

Instalco AB

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland