Spesialister på solenergi og energilagring

Installasjonsselskapet Vallacom i Linköping er én av pionerene innen solceller og el-billading. Selskapet har også høy kompetanse innen energilagring, belysning og styring. Med kollektiv kunnskap kan Vallacom gi sine kunder optimale løsninger.

Vallacom hjelper også flere selskaper i Instalco-gruppen, med alt fra teknisk support, kunnskapsdeling til komplette installasjoner.

– Vi har også startet en teknologigruppe innen solenergi i Instalco, der bedrifter i konsernet blant annet kan utveksle erfaringer og gi tips. Tanken er at vi skal spre de beste løsningene blant våre selskaper og unngå de dårlige måtene å jobbe på, sier Vallacoms Administrerende direktør, Peter Andersson.

Teknologigruppen er i startfasen. Tanken er at Vallacom ved utvalgte anledninger skal invitere alle Instalcos strømselskaper til foredrag og samtalefora om den nyeste teknologien innen solenergi, og Peter Andersson ser at interessen er stor.

Vallacom samler faglærte installatører fra andre Instalco-selskaper og går i detalj igjennom hvordan et solcelleanlegg skal monteres på best mulig måte.

Peter Andersson slår fast at en utfordring er å finne de mest bærekraftige løsningene for kunden, spesielt innen solenergi. Det gjelder også hvordan el-biler lades på best mulig måte.

– Siden vi har all kunnskap i hus, både sol, energilagring, el-billading, belysning og styringsløsninger, kan vi skreddersy optimale og bærekraftige forslag til våre kunder. Energieffektivitet med redusert energibruk, gir alltid god økonomi. For å gjøre det enklere for kunden å få oversikt over investeringen, tilbyr vi alltid en livstidskostnadsberegning over minst ti år. Vårt forslag kan være en dyrere investering på dag én, men over tid blir det mer bærekraftig og betydelig billigere.

Peter Andersson har de siste årene sett at etterspørselen etter alt som kan påvirke strømkostnadene, har økt betydelig.

– Solceller og energilagring er etterspurt i dag. Det vi i hovedsak merker, der etterspørselen øker mest, er at kundene ser stadig mer på helheten i anleggene sine. Tidligere var de først og fremst opptatt av å få solcelleanlegget sitt i drift og begynne å produsere strøm. Men nå er det økende interesse for hvordan de skal bruke og eventuelt lagre strømmen. De som har strømavtale med timepris, kan styre bruken av strøm til de timene det er billigst, og i tillegg lade bilen eller energibatteriet.

Økt etterspørsel betyr også økt antall aktører. Peter Andersson mener det er mange bedrifter som installerer solceller i dag, som har svært liten erfaring på området.

– For oss er det viktig å vise kunden hvordan vi jobber og fordelene med å ansette erfarne bedrifter som har eksistert lenge, som har høy kunnskap og har en stabil eierstruktur. Siden det er ganske lange payoff-tider og lange garantiperioder, er det en viktig del av virksomheten som kunden må vurdere.

Vallacom har mange ramme- og samarbeidsavtaler med kommunale selskaper, eiere av fast eiendom, og borettslag. Men bedriften utfører også noe arbeid for privatpersoner, og da som regel sammen med energilagring og el-billading.

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland