Tjenester

Instalco utfører prosjektering, tekniske installasjonstjenester, service og vedlikehold av eiendommer og anlegg i Sverige, Norge og Finland. Vi tilbyr komplette løsninger innen elektrisitet, VVS, ventilasjon, industri, automasjon og teknisk rådgivning.

Instalco Dalarna

Varme- og sanitærteknikk

Instalco tilbyr et bredt spekter av VVS- og sprinklertjenester, fra nybygg og renovering til løpende reparasjoner og vedlikehold. Vi er spesialister på fjernvarme, naturgass, varmepumper, tunnelrør, sanitærinstallasjoner, oppvarming og komfortkjøling.

Elektro

Vi har ekspertise innen alle typer elektriske installasjoner. Vi er store innen nærings- og boligeiendom og installasjon av ladepunkter og solcelleanlegg. Innenfor det tradisjonelle elektrofaget utfører vi alt fra KNX-, tele- og alarminstallasjoner til kommunikasjonsløsninger innen elektriske installasjoner som kabel-TV, fiber, nettverks- og datainstallasjoner og energioptimalisering.

Ventilasjon

Instalcos ventilasjonsselskaper er eksperter på inneklima og kan tilby et bredt spekter av klimasmarte, energieffektive ventilasjonsløsninger til for eksempel kontor- og boligeiendommer, skoler, sykehus og industrianlegg.

Industri

Instalco har lang erfaring innen elektrisitet, kraft, automasjon og prosess. Vi utfører prosjekter innen prosessindustri, maskiner, vann og energi. Kundene våre er store industribedrifter, energiselskaper i kommunale selskaper, fylkeskommuner og administrasjoner.

Teknisk konsulent

Instalco har omfattende kompetanse når det gjelder teknisk rådgiving innen installasjon, eiendom, energi, industri, infrastruktur og brannvern. Vår kjernevirksomhet er prosjektering, men vi tilbyr også andre tjenester som prosjekt- og byggeledelse.

Instalco består av en samarbeidende gruppe selskaper med sterk lokal forankring, spesialisert kunnskap og lang erfaring i bransjen. Vi samarbeider mellom selskapene og teknologiområdene våre for å gi kundene våre helhetlige løsninger som fungerer på lang sikt.

Instalcos datterselskaper er alle spesialister innenfor sine respektive områder, og sammen skaper vi samarbeid, kryssalg og deling av beste praksis mellom selskapene. Gjennom vår tekniske kunnskap og erfaring kan vi komme inn tidlig i byggeprosessen og tilby konkurransedyktige, bærekraftige og skreddersydde løsninger, samtidig som vi oppnår stordriftsfordeler.

Den sterkt desentraliserte virksomheten drives av datterselskapene med støtte fra den sentrale organisasjonen.

Slik gjennomfører vi tverrfaglige prosjekter

  • Felles fokus på sluttresultatet
  • Koordinering og samarbeid på tvers av fagområder
  • En prosjektleder for alle installasjonene
  • Tekniske løsninger som fungerer sammen for en optimal energiløsning
  • Vi tar det overordnede ansvaret for alle aspekter ved prosjektet

Hva får du som kunde?

Tverrfaglige løsninger

Sammen kombinerer vi spesialkompetanse på flere ulike områder under ett og samme tak.

Engasjement

Vi liker å samarbeide og ha det gøy sammen, noe som reduserer risikoen for misforståelser.

Erfaring og ressurser

Vi deler kontinuerlig erfaring, kapasitet og kunnskap med hverandre.

Ryddig og enkelt

Vår dokumenterte måte å drive prosjektene på gjør at ting er ryddig og enkelt.

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland