Etiske retningslinjer

Instalcos etiske retningslinjer ”Code of Conduct”, beskriver våre felles verdier. Hensikten retningslinjer er å formidle etiske verdier og forretningsmessige prinsipper til samtlige medarbeidere, kunder, leverandører, andre forretningspartnere og eiere, samt å gi veiledning i det daglige arbeidet.

Aktuelle områder er blant annet interessekonflikter, gaver, bestikkelser, anti-korrupsjon og representasjon. De etiske retningslinjene er fastsatt av Instalcos styre. 

Instalcos etiske retningslinjer

Instalcos etiske retningslinjer for leverandører

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland