Høy kvalitet i alle oppdrag

Kvalitet og levering er et kjennetegn for Instalco. Vi holder det vi lover, og vi har langsiktige relasjoner og samarbeid med våre kunder.

Instalco har en tydelig felles prosjektprosess gjennom alle faser av et oppdrag.

Vi tilbyr helhetlige løsninger basert på det vi tilbyr kundene våre:

 • Høy driftssikkerhet
 • Lave livssykluskostnader
 • Fasiliteter som er enkle å vedlikeholde
 • Fleksibilitet
 • Personlig sikkerhet
 • Høy kvalitet

Instalco leverer pedagogisk dokumentasjon av fullførte prosjekter og gjennomfører løpende undersøkelser for å måle kundetilfredsheten. 80% av kundene våre er tilbakevendende kunder.

Vår ambisjon er å alltid tilby best mulig service, kvalitet og levering. Et overveldende flertall av kundene våre er tilbakevendende kunder.

En del av kvalitetssikringen vår består i å overholde de konsernomfattende retningslinjene våre:

 • Etiske retningslinjer
 • Retningslinjer for bærekraft
 • Informasjons- og kommunikasjonsretningslinjer
 • Retningslinjer for innsideinformasjon
 • Retningslinjer for økonomi og finans
 • Retningslinjer for internkontroll
 • Retningslinjer for personvernforordningen (GDPR)
 • Retningslinjer for utbytte
 • Etiske retningslinjer for leverandører
 • Forsikringer
 • Kvalitet
 • Personale
 • Kjøretøy

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland