Standardkrav utover det vanlige

Foto: Anders Myrdal.

Installasjonsfirmaet OTK Klimatinstallationer gjennomfører omfattende renoveringer i den klassiske butikken Svenskt Tenn i Østermalm i Stockholm. Noen av de større utfordringene har vært å finne plass til et nytt, moderne ventilasjonsaggregat i den trange kjelleren og at det ikke må være synlige røropplegg i en butikk med krav til standarder utover det vanlige.

I butikken, som ble åpnet i 1924, finnes møbler og gjenstander fra noen av vår tids dyktigste designere og håndverkere.

Midt i november 2022 ble etappe én, som ble satt i gang i mars i år, avsluttet. Etter at Svenskt Tenn tog over Carl Malmstensbutikken, som lå vegg i vegg, har den blitt tilpasset og bygd ut for å bli en del av det nye Svenskt Tenn.

OTK, som har spesialisert seg på ventilasjonskontrakter, har fra tidligere samarbeidet med hovedentreprenøren Metrolit. I prosjektet på Svenskt Tenn har OTK hovedsakelig arbeidet med spesialtilpassede kontroll- og ventilasjonsløsninger.

– Svenskt Tenn har svært høy standard og meget høye krav, så denne jobben er ekstra morsom. Det har vært en stor utfordring å oppfylle deres ønsker, forteller Dennis Lindgren, prosjektleder hos OTK.

OTK har installert et nytt ventilasjonsaggregat i kjelleren, som tilfører luft i den nye butikkdelen. Det har vært en stor utfordring å få plass til aggregatet på de trange stedene.

– I overetasjen er alle rør bygd inn i butikkdelen. Vi har også levert løsninger med kløverister som sitter foran aggregatet, slik at de smelter inn i veggen.

Siden huset er fra tidlig på 1900-tallet og har tykke vegger, har det også vært en utfordring å finne riktig vei gjennom veggene til ventilasjonsapparatene i butikken i etasjen over. En konstruktør har regnet med bærekraften til armeringen av de bærende veggene for boringen.

OTKs ambisjon er å gjøre dette til et Sustainability Classified Instalco-prosjekt.

– Vi ønsker å oppfylle de eksisterende miljøkravene og gjøre vårt. Nye, moderne ventilasjonsanlegg er også svært energibesparende og energieffektive sammenlignet med gamle anlegg.

– Samarbeidet med Metrolit er veldig bra og jeg vil gi ros til installatørene for en virkelig god arbeidsinnsats. Samarbeidet mellom de ulike fagdisiplinene i prosjektet har også fungert godt. Jeg håper og tror at vi allerede har vist at vi har den kompetansen som skal til for å gjennomføre denne typen ekstra krevende kontrakter, sier Dennis Lindgren.

Etter nyttår avslutter OTK innsatsen med å tilpasse eksisterende butikk til lokalene. En gammel lagerdel skal bygges om og bli en del av butikken. Utenom en ny belysningsavdeling og en ny serveringsdel i restauranten, har den nye butikkdelen fått et nytt konferanserom, garderobe, personaltoaletter og et nytt teknisk rom.

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland