Tidseffektivt skoleprosjekt med energioptimalisering i fokus

Sommeren 2023 var en travel periode for Instalco-selskapet VFB i Malmø. På ti uker ble prosjektet Katedralskolan i Lund gjennomført, med stort fokus på energioptimalisering.

– For å modernisere energioptimaliseringen byttet vi ut alt det gamle på hele skolen, som har med varme, luftkvalitet og gjenvinning, sier Martin Lekland, prosjektleder VFB i Malmø. 

VFBs satsing omfattet bytting av tre gamle ventilasjonsaggregater med nye og moderne FTX-aggregater. I tillegg ble en varmeveksler erstattet med et fjernvarmeanlegg. VFB oppdaterte også brannsystemet, som inkluderte montering av nye brannspjeld på eiendommen.

– Siden bygget er K-merket ble det krevd tillatelse for å åpne taket. Noe som må gjøres for å bygge om hettene.
VFB bygget også et helt nytt vifterom med to nye enheter. Den tredje enheten er plassert i inngangsetasjen.

– De tidligere aggregatene hadde vært på plass siden 90-tallet, og var beltedrevne. De har langt fra samme effektivitet som de nye.
Prosjektet startet i begynnelsen av juni med sluttbefaring før skolestart i august. Det tidseffektive prosjektet var mulig, takket være god planlegging og hvor planlegging og forarbeid startet tidlig på våren.

– Vi hadde ti uker på oss til å gjøre all installasjonen for å være klar før skolestart. Tidsplanen var det mest kritiske med dette prosjektet, og vi måtte holde det ned til minste detalj. Derfor var det nødvendig med ekstra fokus. Under gjennomføringsdelen var det ca. 30 personer som jobbet i skolen. Av dem hadde vi sju-åtte på plass fra VFB, som er 20–25 prosent av selskapets kapasitet. Resten var underleverandører.

Planleggingen før oppstart av prosjektet var grundig: alle materialer og andre ting som skulle til for byggingen var lenge på lager. VFB hadde totalansvar for prosjektet og hentet inn underleverandører for delene som de ikke utførte selv, for eksempel rørleggingsfirmaer og platearbeidere.

– Da vi var ferdige med dette prosjektet, ble klimaet i bygget betydelig bedre. Vårt mål er at luftkvaliteten og temperaturen skal være optimal for elever og lærere.

FAKTA
Katedralskolen er en gammel K-merket bygning, som opprinnelig ble bygget i 1905. I 1991 ble bygningen ødelagt i en brann og gjenoppbygd på 90-tallet, med en fasade lik den opprinnelige bygningen. I bygg D er det i hovedsak gymsal, garderober, styrketreningsrom, dansesal, klasserom for visuell kunst og lærerrom.

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland