Imes Logo Liggende Vit

Imes

Imes med hovedkontor i Tromsø har fokus på service og installasjoner innenfor maritim sektor, både nasjonalt og internasjonalt. Imes er spesialisert på installasjon og service av elektro / elektronikk og teknisk utstyr på fartøy, men arbeider også mot landsiden.

  • Forretningsområde
  • Elektro
  • Ledige stillinger
  • Ingen ledige

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland