Uppförandekod

Instalcos uppförandekod ”Code of Conduct” beskriver våra gemensamma värderingar. Uppförandekoden förmedlar etiska värderingar och affärsmässiga principer till samtliga medarbetare, kunder, leverantörer, andra affärspartners och ägare samt ger vägledning i det dagliga arbetet.

Berörda områden är bland annat intressekonflikter, gåvor, mutor, anti-korruption och representation Uppförandekoden är fastställd av Instalcos styrelse.

Instalcos uppförandekod

Instalcos uppförandekod för leverantörer

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland