Lärlingsprogrammet

Som en ledande aktör i installationsbranschen bär Instalco ett stort samhällsansvar. Lärlingsprogrammet är en viktig del av Instalcos befintliga verksamhet men också ett sätt att trygga den långsiktiga försörjningen av skickliga medarbetare. 

Instalco eftersträvar ett nära samarbete med gymnasier och yrkesutbildningar i syfte att säkerställa att eleverna får lära sig relevanta ämnesområden enligt den senaste tekniken och samtidigt möjlighet till praktik ute i verkligheten.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland